Elanläggningar och elentreprenader

Sökning
DatumRubrik
2.1.2018 Rör inte snötyngda elledningar
  I vinter har tung snö orsakat problem i elnäten. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att elledningar som hänger ner eller träd som...
19.9.2017 I år redan två dödsfall på grund av elstöt från luftledningar
  I år har redan två personer dött av en elstöt när de arbetat i närheten av luftledningar. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att ...
26.5.2017 Felaktig information om bestämmelser lämnas när elrenoveringar saluförs
  Olika konditions- och renoveringsbesiktningar saluförs vid dörren, särskilt i småhusområden med gamla byggnader. Det har kommit till Säkerhets- o...
23.3.2017 Brister i elinstallationer och ibruktagningsbesiktningar för småhus
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde i sitt övervakningsprojekt som omfattade 65 nya småhus hur väl elinstallationerna stämmer överens ...
10.2.2017 Nya elsäkerhetslagen förpliktigar till underhåll och förenklar inspektionskraven
  Bränder som startar i elektriska system samt elrelaterade olyckor förebyggs genom underhåll och regelbundna inspektioner av den elektriska utrust...
5.1.2017 Aktuellt för elentreprenörer 1/2017
  Aktuellt för elentreprenörer 1/2017 nyhetsbrev finns här .
13.12.2016 Kolla upp lämpligheten av din schuko-uttagsprovare
  På marknaden finns olika slags s.k. schuko-uttagsprovare avsedda för snabb kontroll av eluttagens anslutning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tuk...
12.12.2016 Tråkiga följder av elarbeten utan tillstånd – anlita en registrerad entreprenör
  Det utförs kontinuerligt elarbeten utan vederbörliga rättigheter i de finländska hemmen. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes får årligen flera a...
10.11.2016 Tukes utreder säkerheten hos elinstallationer i nya egnahemshus
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder denna höst hur väl elinstallationer, ibruktagningsbesiktningar och besiktningsprotokoll för nya egna...
2.6.2016 Elbränder med dödlig utgång kan förhindras med tekniska lösningar och ändrade handlingssätt
  Under 2010-talet har i genomsnitt 15 människor per år omkommit i byggnadsbränder som börjat i elektriska apparater eller elanläggningar. I de fle...