• Textstorlek aaa

Båtsäsongen är här – spara på miljön och undvik att använda giftfärger!

8.5.2017 Pressmeddelande

 

Giftfärger som används på båtbottnar, s.k. antifoulingprodukter mot alger, havstulpaner, mossdjur och blåmusslor, är mycket giftiga även för andra organismer. En stor del av ämnena som stryks på båtbottnen löses ut i vattnet och stör reproduktionen hos både fiskar och andra vattenlevande organismer.  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att man undviker giftfärg och i stället använder alternativa metoder för rengöring av båtbotten.  Det är förbjudet att använda giftfärger i inlandsvatten.  

  

 

I stället för att använda giftfärger kan du göra följande:  

- Rengör båtbottnen mekaniskt med borste och/eller högtryckstvätt eller bottentvätt.   
- Lyft upp båten på land ibland.
- Skydda båtens botten mot ljus och solsken, då fastnar inte lika mycket organismer på bottnen. 

 

Om du ändå väljer att måla, kom ihåg följande:  

- Måla inte vid inlandsvatten!
- Använd endast påväxthindrande produkter eller antifoulingprodukter (giftfärger) som godkänts av Tukes och som finns i följande lista (på finska):
 http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/biosidit/Luettelot/AF_luettelo_100516.pdf
 - Måla endast båtens vattenlinje och/eller fläckvis.
 - Låt färgen torka tillräckligt länge. 
- Skydda marken med en presenning eller ett annat ogenomsläppligt tyg då du målar båtbottnen eller avlägsnar färg från bottnen eller, om möjligt, måla/avlägsna färg på ett särskilt för ändamålet avsett område där färgrester ska behandlas på lämpligt sätt.
- Låt inte färgrester hamna i marken eller i vattnet utan lämna dem på en insamlingsstation för farligt avfall.
- Läs bruksanvisningen noggrant och skydda dig på lämpligt sätt.
- Använd skyddshandskar! Enligt Tukes föreskrift bör sådana fås av färgförsäljaren i köpsituationen.
- Använd våtslipning för att ta bort gammal färg och se även till att färgresterna och spillvattnet behandlas på ändamålsenligt sätt.

Hantera även annat båtlivsrelaterat avfall på rätt sätt genom att lämna batterier, gammal målfärg, oljor etc. på en insamlingsstation för farligt avfall.

 

Håll Skärgården Ren rf har publicerat guiden Mot ett giftfritt båtliv: Båtbotten i fokus, som ger konkreta verktyg för hur båtfolk, båtsällskap, varv och kommuner kan minska på skadliga miljöeffekter Håll skärgården ren/båtbotten i fokus.


 

Ytterligare information:
Överinspektör Jaana Pasanen, tfn 029 5052 067, fornamn.efternamn@tukes.fi

 

Tukes webbplats:  Antifoulingprodukter och vattenmiljö

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.