Biocider

Sökning
DatumRubrik
28.9.2017 Dröj inte med skadedjursbekämpningen – kontrollera skadedjursbekämparens behörighet i registret
  Vid skadedjursbekämpning är det viktigt att förebygga problem och vid behov snabbt sätta in bekämpningsåtgärder. Man kan bekämpa gnagare genom at...
21.6.2017 Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden måste övervägas noga
  Man måste alltid överväga noga om man ska förlita sig på växtskyddsmedel på offentliga områden, och det finns skäl att i första hand gynna andra ...
21.6.2017 Köp endast insektsmedel som är godkända i Finland och läs bruksanvisningen noggrant
    Sommaren kommer med mygg, fästingar och andra irriterande kryp. Försäkra dig om att insektsmedlet du köper är godkänt av myndigheterna. På mark...
8.5.2017 Båtsäsongen är här – spara på miljön och undvik att använda giftfärger!
  Giftfärger som används på båtbottnar, s.k. antifoulingprodukter mot alger, havstulpaner, mossdjur och blåmusslor, är mycket giftiga även för andr...
20.5.2016 Riskera inte din hälsa och belasta inte miljön med kemikalier - använd impregnerat trä rätt
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar dem som reparerar på gårdsplanen i sommar att undvika onödig användning av impregnerat trä. Impre...
10.3.2016 Förekomsten av rodenticider är vanligare i finländska rovdjur än i centraleuropeiska
  87 procent av gnagarna eller djuren som äter dem exponeras för de aktiva substanserna i rodenticider.  I en undersökning som utfördes av Säkerhet...
19.1.2016 Biocidbehandlade varor i hushållet - till skada eller nytta?
Vår vardag är full av produkter som innehåller eller är behandlade med biocider – ämnen som är utformade för att bekämpa mikroorganismer och skaded...
8.5.2015 Båtsäsongen är här - spara på miljön och undvik att använda antifoulingprodukter
  Antifoulingprodukter eller sk. giftfärger mot alger, havstulpaner, mossdjur och blåmusslor är mycket giftiga även för andra organismer.  En stor ...
27.6.2014 Professionella skadedjursbekämpare har i framtiden en yrkesexamen
  Professionell bekämpning av skadedjur, till exempel råttor och löss, kräver i fortsättningen att bekämparen har avlagt en examen. Säkerhets- och ...
22.10.2013 Professionella skadedjursbekämpare ska ha examen i fortsättningen
  Professionella skadedjursbekämpare ska i fortsättningen ha behörighet för att kunna sälja sina tjänster. Skadedjursbekämpare ska avlägga examen f...