• Textstorlek aaa

Släckningsfiltar i de flesta fall dugliga

1.10.2008


Tukes (Säkerhetsteknikcentralen) har testat släckningsegenskaper av släckningsfiltar som säljs utan standardmärkning. Tre av de fyra undersökta filtmodellerna hade lämpliga släckningsegenskaper för sitt bruksändamål. En modell visade sig vara bristfällig, varför Tukes utfärdade ett försäljningsförbud för produkten. De flesta släckningsfiltmodeller på marknaden uppfyller kraven i Europastandarden SFS-EN 1869.

 

Vid en av de testade produkterna förutsattes ytterligare att filtens draglänkar ersätts i fortsättningen med dragband. I och med att filtarna testades i VTT:s brandlaboratorium undersöktes också deras märkningar och bruksanvisningar. Vissa modeller saknade bl.a. tydliga uppgifter om vem som hade satt produkten på marknaden.

 

För fyra år sedan ordnade Tukes i samarbete med Konsumentverket en omfattande undersökning om släckningsfiltars säkerhet och användbarhet. Testresultaten var då tillfredsställande, men för vissa produkter krävdes ytterligare märkningar. På grund av den nya utredningen har nivån hos produkter på marknaden förblivit tillfredsställande.

 

Det är skäl att praktisera användning av en släckningsfilt på förhand för att kunna använda den rätt när det blir allvar. Vid säkerhetsutbildning som arrangeras av räddningsverk och -förbund, organisationer och flera utbildningsföretag får man öva användning av primärsläckningsutrustning, t.ex. släckningsfilt, i praktiken under proffshandledning. Tillsammans med filten borde det vara packningsanvisningar, om man på förhand vill bekanta sig med filten hemma eller på stugan. Anvisningarna levereras inte med alla produkter. Släckningsfiltarna enligt standarden SFS-EN 1869 är avsedda för engångsbruk. 

 

Tukes är tillsynsmyndigheten för primärsläckningsutrustning i Finland enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet. En av produktgrupperna i vår övervakning är släckningsfiltar.

 

Försäljningsförbud och återkallelsefall finns på vår webbplats Pelastustoimen laitteet > Myyntikiellot ja palautusmenettelyt. Länken till sidan Försäljningsförbud:
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Pelastustoimen-laitteet/Myyntikieltoja-ja-palautusmenettelyja/ (endast på finska)

 

För mer information:
Risto Raitio, överinspektör, Tukes
Tfn 010 6052 446
e-post fornamn.efternamn@tukes.fi

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.