• Textstorlek aaa

Försäljningen av brandvarnare ökade i fjol

30.3.2010

 

Enligt Tukes statistiker såldes i fjol avsevärt mer brandvarnare än år 2008. Brandvarnare fungerar i genomsnitt 7—10 år, varför apparater som skaffats vid skiftet av årtusendet måste nu bytas mot nya.

 

Antalet sålda brandvarnare i Finland år 2009 uppgick till 636.000 st, vilket är 50 procent mer än föregående år. Tukes överinspektör Risto Raitio säger att ökningen har påverkats av att apparater som köpts vid skiftet av årtusendet börjar så småningom sluta att fungera. Också de nya författningarna har främjat försäljningen. I början av 2010 trädde i kraft en föreskrift enligt vilken det skall finnas minst en brandvarnare för varje 60 m2 på alla våningarna i en bostad.

 

Brandvarnare blev obligatoriska för bostäder år 2000, och totalantalet sålda varnare i Finland åren 1999—2000 överskred 2,2 miljoner st. Alla dessa varnare är nu eller kommer snart att vara vid sin livslängds slut. Åren 1998—2009 har det sålts sammanlagt cirka 6,3 miljoner brandvarnare i vårt land. Utöver permanenta bostäder är brandvarnaren en obligatorisk utrustning också i fritidshus.

 

År 2009 såldes i allt 201.000 handbrandsläckare. Detta är cirka 25 procent mindre än föregående år. Försäljningen av släckningsfiltar har minskat litet under de två sista åren; trots detta uppgick totalantalet till 143.000 st. Tukes har fört statistik över försäljningsmängder av brandvarnare och handbrandsläckare i 12 år.

 

Tabell: Försäljningsantalen för brandvarnare, osvarnare och vissa primärsläckningsanordningar åren 2007—2009.

 

Produkt

2007
st

2008
st

2009
st

Brandvarnare

581.000

416.000

636.000

Osvarnare

76.000

50.000

55.000

Handbrandsläckare

241.000

272.000

201.000

Släckningsfilt

167.000

146.000

143.000

Snabbrandpost

6.300

8.200

9.000

 

Ytterligare uppgifter: 
Överinspektör Risto Raitio; tfn 010 6052 446, e-post fornamn.efternamn@tukes.fi

 

 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.