• Textstorlek aaa

Brandvarnare, osvarnare och släckningsfiltar såldes mindre än förr

21.4.2009

 

Tukes (Säkerhetsteknikcentralen) har jämfört fjolårets antal sålda primärsläckningsutrustning, brandvarnare och osvarnare. Försäljningen av brandvarnare, osvarnare och släckningsfiltar har minskat avsevärt från föregående året, medan handbrandsläckare och vissa andra förstahandssläckare såldes mer än tidigare.  

 

Antalet sålda brandvarnare, 416 000 st, minskade med cirka en fjärdedel från föregående året. Försäljningen av osvarnare sjönk med cirka en tredjedel.

 
Försäljningen av handbrandsläckare ökade med cirka 13 %. Antalet sålda handbrandsläckare år 2008 gick upp till 272 000 st, medan antalet år 2007 var 241 000 st. Släckningsfiltar såldes mindre men antalet några färre sålda förstahandssläckare (bl.a. snabbrandposter och pytssprutor) växte.


Brandvarnare är obligatoriska såväl hemma som i fritidshus. Myndigheterna rekommenderar att minst en brandvarnare skaffas för varje våning och per varje 60 kvadratmeter. Rekommendationen förändras till föreskrift i början av nästa året. Myndigheterna kan förordna att också någon annan primärsläckningsutrustning skall skaffas, och några av dessa produkter har även rekommenderats.


Vid sidan om de obligatoriska brandvarnarna rekommenderar Tukes att till hem och fritidshus skaffas primärsläckningsutrustning, såsom handbrandsläckare och släckningsfiltar. Till sådana bostäder och fritidshus som har en eldstad är det skäl att skaffa en osvarnare.


Vid säkerhetsutbildning som arrangeras av räddningsverk och -förbund samt organisationer och flera utbildningsföretag får man öva användningen av handbrandsläckare och annan primärsläckningsutrustning under proffshandledning.


Tabellen nedan visar försäljningsantalen för de viktigaste förstahandssläckarna åren 2008 och 2007. Antalen sålda brandvarnare och handbrandsläckare har statistikförts i 11 år.

Produkt  Försäljn.antal 2008 (st) Försäljn.antal 2007 (st)
Handbrandsläckare 

272 000 

241 000

Släckningsfiltar     

146 000

167 000*

Snabbrandposter 

8 200

 6 300

Pytssprutor  

  2 100 

2 000

Flyttbara brandsläckare   

240 

100

     
Brandvarnare  

416 000

581 000

Osvarnare 

 50 000 

76 000


   *) korrigerat antal avvikande från det tidigare 

 


Ytterligare uppgifter: 

Risto Raitio, överinspektör. tfn 010 6052 446
E-post fornamn.efternamn@tukes.fi

  

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.