• Textstorlek aaa

Palladium blir en ny ädelmetall som skall stämplas

18.2.2010

Mångfalden av ädelmetaller utvidgas när palladium gör guld, silver och platina sällskap. Palladiumsmycken kan i fortsättningen stämplas med den internationella CCM-stämpeln (Common Control Mark), vilket underlättar rörelsen av produkter på europeiska marknaden.

Palladium får internationell status som ädelmetall som skall stämplas och därmed sin egen CCM-stämpel, när ändringen av Wienkonventionen träder i kraft den 27.2.2010. 
I Finland har det redan varit möjligt att stämpla palladiumprodukter med en nationell ädelmetallstämpel sedan januari 2009.

Finhaltsstämplar för palladium som används i Finland.

Wienkonventionens mål är att underlätta den internationella handeln med ädelmetallprodukter och samtidigt säkra konsumentskyddet. En ädelmetallprodukt behöver inte kontrolleras eller stämplas i ett annat land som tillträtt Wienkonventionen, om det redan har kontrollerats och försetts med  CCM-stämpel samt nationell kontrollstämpel, namnstämpel och finhaltsstämpel. Finland är en av de 19 medlemsstater som tillträtt konventionen.

Exempel på CCM-stämpelserien för palladiumprodukter:
CCM-stämpel och finländsk kontroll-, finhalts- och namnstämpel.

Palladium används i tillverkning av smycken eftersom det är ytterst lätt, mjukt och går lätt att bearbeta. Av det kan tillverkas även stora smycken utan att vikten eller kostnaderna stiger för högt. Råmaterialpriset på palladium ligger för närvarande mellan guld och silver. Palladium är silvergrått till färgen. Palladium erbjuder konsumenterna ett alternativ för silver som mörknar med tiden och för platina vars pris ligger högt. Några palladiumsmycken har redan varit i försäljning.

Tukes gör fältbesiktningar  i ur- och smyckesaffärer och andra butiker som säljer ädelmetallprodukter. Vi har till uppgift att tillförsäkra att ädelmetallprodukterna stämmer överens med föreskrifter och är stämplade som sig bör.

Mer information:
Överinspektör Pirjo Säle, tfn 010 6052 672
Överingenjör Tuomo Valkeapää, tfn 010 6052 241
E-post:
fornamn.efternamn@tukes.fi

Figurlänkar:

·  CCM-stämplar för palladium (tiff, 1 MB)

·  Finhaltsstämplar för palladium som används i Finland (tiff, 0,9 MB)

·  RURU-namnstämpel (tiff, 0,7 MB)

·  Finländsk kontrollstämpel (jpg, 14 KB)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.