Guldföremålen i gatuhandeln ofta fusk

28.11.2007

 

Smycken och andra föremål som säljs som guld på gatan är nästan alltid förfalskningar eller stulen vara. Från gatuförsäljaren lönar det sig inte att köpa guldsmycken, åtminstone om du på riktigt vill köpa en guldprodukt. Också i webbaffärer och -auktioner är det skäl att vara försiktig.


Utanför supermarketer, på parkplatser, vid landsvägar och andra ställen försöker man sälja åt de förbipasserande smycken till otroliga låga priser i jämförelse med produktens vikt. Produkter som säljs t.o.m. under guldets råvarupris kan förstås inte vara äkta guldföremål, om inte är de stulna. Tukes som övervakar försäljning av ädelmetallprodukter i Finland, har vid sin övervakning hittat svindelprodukter som har sålts som guld och som också har haft förfalskade finhaltsstämplar för guld.

 

I gatuhandeln har man hittat t.ex. ringar, kedjor och andra smycken som i närmare undersökning visat sig vara mässing eller förgylld mässing. I smycken har man också upptäckt bly och nickel; i kedjor har de högsta finhalterna av nickel varit ca 15 % av produktens vikt. För konsumenten är det svårt att på ögonmått uppskatta om ädelmetallprodukten är äkta — i synnerhet då några förgyllda svindelprodukter har mycket vilseledande märkningar som ser ut som riktiga. Ett mässingsmycke kan dock kännas igen av mässings metalliska lukt och en förgylld mässingring av det att den klirrar till när man knäpper på den. Äkta guld är mjuk metall som inte doftar och inte heller klirrar till.

 

Det bästa sättet att låta sig inte bli lurad är att köpa smycken och andra ädelmetallprodukter endast hos tillförlitliga yrkespersoner inom ädelmetallbranschen, såsom specialaffärer inom branschen, smyckekonstnärer och hantverkare.  

 

Stämplarna på en ädelmetallprodukt är bestående märkningar som slås eller gjuts på produkten eller tecknas med laser. Med undantag av de allra lättaste produkterna skall en ädelmetallprodukt som säljs i Finland ha minst två stämplar: finhaltsstämpeln och antingen en registrerad namnstämpel eller kontrollstämpel.

 

Finhaltsstämpeln anger mängden av ren ädelmetall som använts i produktens metallegering. T.ex. finhaltsstämpeln 585 betyder att 58,5 % av produktens metallegering är rent guld. Silversmycken tillverkas vanligen av 925-silver, i vilket 92,5 % är rent silver. Namnstämpeln kan användas för att spåra den tillverkare eller importör som är ansvarig för produkten. Kontrollstämpeln dvs. "kronstämpeln" uppger att produkten har undersökts av en övervakad och oberoende part.  

 

Som konsument borde du alltid fråga försäljaren om stämplarnas betydelse för att få veta vad du håller på att köpa. Försäljaren är skyldig att berätta konsumenten vad stämplarna betyder.

 

Mera information: Ädelmetallprodukter (pdf, 314 kb)

  

Exempel på stämplar:

  

Namnstämplar:

 kuvia nimileimoista

Finhaltsstämplar:

    kuvia pitoisuusleimoista   

Guld 585          Silver 925           Platina 950

Kontrollstämpel:

 kuva tarkastusleimasta

 

Ytterligare uppgifter:
Tuomo Valkeapää, överingenjör, tfn 010 6052 241

Anneli Pärnänen, marknadsinspektör, tfn 010 6052 637

 


 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.

 

Vi vill vara en trygghetsskapare – förbättra och underlätta säkra handlingssätt i samhället.