Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa 
DatumRubrik
12.12.2016 Tråkiga följder av elarbeten utan tillstånd – anlita en registrerad entreprenör
  Det utförs kontinuerligt elarbeten utan vederbörliga rättigheter i de finländska hemmen. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes får årligen flera a...
11.11.2016 Tukes utredningsgrupp utreder läckaget av svavelväte vid Stora Enso
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda läckaget av svavelväte i luktgassystemet vid Stora Enso Abp...
11.11.2016 Trampolinerna flyttas från hemmaträdgårdarna till inomhusparker – hur kan vi garantera säkerheten för hopparna?
  De första trampolinparkerna har öppnat sina dörrar i Finland. Trampolinen hemma i trädgården har fått konkurrens av inomhustrampoliner i många in...
10.11.2016 Tukes utreder säkerheten hos elinstallationer i nya egnahemshus
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder denna höst hur väl elinstallationer, ibruktagningsbesiktningar och besiktningsprotokoll för nya egna...
26.10.2016 Tukes tar kameradrönare i bruk för gruvövervakning
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utnyttja kameradrönare för gruvövervakning. Drönaren möjliggör effektivare övervakning av terrängen...
12.10.2016 Tukes hittade säkerhetsbrister på balansskotrar
  Från och med den senare hälften av 2015 har medier i USA publicerat nyheter om överhettning och eldsvådor som orsakats av balansskotrar. Den sena...
7.10.2016 Ny anvisning för skydd av odlingsväxter och vilda växter mot vindavdrift av växtskyddsmedel
  På växtskyddsmedel eller herbicider som används för att bekämpa vissa ogräs, ska i texterna på förpackningen i fortsättningen läggas till en anvi...
5.10.2016 Glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA förbjuds
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har återkallat tillstånden för 13 glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talg...
23.9.2016 Ny kompetensförordning för kylbranschen
  Statsrådets förordning ( 766/2016 ) om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryt...
20.9.2016 Brister i simhallars säkerhetsdokument, efterkontroller av badövervakningen
  Arrangemangen för badövervakning vid simhallar, badanläggningar och friluftsbad befanns i det riksomfattande övervakningsprojektet till största d...
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa