Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa 
DatumRubrik
10.2.2017 Tukes förrättade ett övervakningsbesök på platsen för gruvraset i Aijala
  Vid den nedlagda gruvan i byn Aijala i Salo uppstod 8.2.2017 ett slukhål som ledde till att vatten från gruvan rann ut i den närmaste omgivningen...
10.2.2017 Nya elsäkerhetslagen förpliktigar till underhåll och förenklar inspektionskraven
  Bränder som startar i elektriska system samt elrelaterade olyckor förebyggs genom underhåll och regelbundna inspektioner av den elektriska utrust...
30.1.2017 Tukes tog senaste år bort 240 farliga produkter från marknaden
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tog år 2016 bort ca 240 produkter som är farliga eller som inte överensstämmer med gällande krav. Närapå e...
23.1.2017 Intensifierad testning av byggprodukter i år
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomför i år en intensifierad övervakning av byggprodukters överensstämmelse med kraven.  Produkter på ma...
20.1.2017 Ris och ros till golfbanor för användning av växtskyddsmedel
  Användningen av växtskyddsmedel på golfbanor är enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsobservationer huvudsakligen i sin ordn...
18.1.2017 Bara litet växtskyddsmedel används i produktionen av krukgrönsaker
  Utifrån iakttagelser från Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) inspektioner används bara en liten mängd växtskyddsmedel vid odling av sallad o...
13.1.2017 Turvallisuus100+ visar trygghetens värde i hundraåriga Finland
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) firar Finlands 100-åriga självständighet med artikelserien Turvallisuus100+.   
9.1.2017 Lagstiftningen om produkter och kontrollen av dem har blivit tydligare
  Ett stort lagpaket som trädde i kraft vid årsskiftet harmoniserar produkttillverkares, -importörers och -återförsäljares ansvar och skyldigheter ...
5.1.2017 Aktuellt för elentreprenörer 1/2017
  Aktuellt för elentreprenörer 1/2017 nyhetsbrev finns här .
4.1.2017 Rekordantal anmälningar om defekta fyrverkeripjäser
  Efter årsskiftet har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tagit emot mångdubbelt fler anmälningar av konsumenterna om defekta och farliga fyrve...
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa