Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa 
DatumRubrik
23.3.2017 Brister i elinstallationer och ibruktagningsbesiktningar för småhus
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde i sitt övervakningsprojekt som omfattade 65 nya småhus hur väl elinstallationerna stämmer överens ...
21.3.2017 Avsaknad av fallhinder ledde till grävmaskinsförares död i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med olycksutredningen om olyckan i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä den 15 decemb...
17.3.2017 Kolmonoxidvarnare har testats – resultaten har förbättrats under senare år
  Hos en modell av kolmonoxidvarnare har hittats brister i funktionssäkerheten under Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Resultate...
16.3.2017 Effektivt informationsutbyte om farliga produkter är till nytta för företag och konsumenter
  Kontusioner, frakturer, elstötar, hälsoskadliga kemikalier – produkter som inte uppfyller kraven kan orsaka konsumenterna många olika slags faror...
14.3.2017 Brister i underhåll av luktgassystem orsak till olyckan i massafabriken i Veitsiluoto, Kemi
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med sin olycksutredning om explosionen och läckan i ett insamlingssystem för starka luktga...
2.3.2017 Evenemangsarrangör, kom ihåg ditt ansvar om säkerheten!
  Vid stora publikevenemang finns det alltid säkerhetsrisker som det är skäl att förbereda sig på för att undvika olyckor. Evenemangsarrangören bär...
22.2.2017 Tukes övervakar marknadsföringen av kemikalier i webbutiker
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltar under 2017 i EU:s gemensamma tillsynsprojekt för näthandeln med kemikalier. Syftet med projektet är...
20.2.2017 Torrdräkt är personlig skyddsutrustning
Torrdräkter ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Torrdräkter som skyddar mot det kalla vattnet om man hamnar i vattnet anses som personlig s...
14.2.2017 Färre ögonskador och bränder, rekordantal produktfel hos fyrverkeripjäser
  Nyårsfirandet ledde på grund av fyrverkeripjäser till sammanlagt 12 ögonskador som krävde sjukhusvård Antalet ögonskador minskade märkbart jämför...
14.2.2017 Tukes strävar efter att klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel för kläder och tvätt- och rengöringsmedel fö...
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa