Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa 
DatumRubrik
20.2.2017 Torrdräkt är personlig skyddsutrustning
Torrdräkter ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Torrdräkter som skyddar mot det kalla vattnet om man hamnar i vattnet anses som personlig s...
14.2.2017 Färre ögonskador och bränder, rekordantal produktfel hos fyrverkeripjäser
  Nyårsfirandet ledde på grund av fyrverkeripjäser till sammanlagt 12 ögonskador som krävde sjukhusvård Antalet ögonskador minskade märkbart jämför...
14.2.2017 Tukes strävar efter att klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel för kläder och tvätt- och rengöringsmedel fö...
10.2.2017 Tukes förrättade ett övervakningsbesök på platsen för gruvraset i Aijala
  Vid den nedlagda gruvan i byn Aijala i Salo uppstod 8.2.2017 ett slukhål som ledde till att vatten från gruvan rann ut i den närmaste omgivningen...
10.2.2017 Nya elsäkerhetslagen förpliktigar till underhåll och förenklar inspektionskraven
  Bränder som startar i elektriska system samt elrelaterade olyckor förebyggs genom underhåll och regelbundna inspektioner av den elektriska utrust...
30.1.2017 Tukes tog senaste år bort 240 farliga produkter från marknaden
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tog år 2016 bort ca 240 produkter som är farliga eller som inte överensstämmer med gällande krav. Närapå e...
23.1.2017 Intensifierad testning av byggprodukter i år
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomför i år en intensifierad övervakning av byggprodukters överensstämmelse med kraven.  Produkter på ma...
20.1.2017 Ris och ros till golfbanor för användning av växtskyddsmedel
  Användningen av växtskyddsmedel på golfbanor är enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsobservationer huvudsakligen i sin ordn...
18.1.2017 Bara litet växtskyddsmedel används i produktionen av krukgrönsaker
  Utifrån iakttagelser från Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) inspektioner används bara en liten mängd växtskyddsmedel vid odling av sallad o...
13.1.2017 Turvallisuus100+ visar trygghetens värde i hundraåriga Finland
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) firar Finlands 100-åriga självständighet med artikelserien Turvallisuus100+.   
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa