Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa 
DatumRubrik
21.12.2017 Vårdslöshet med levande ljus den vanligaste orsaken för bränder
  Under den mörka årstiden är levande ljus viktiga stämningsskapare, men obevakade är de även en stor brandrisk. Cirka 25 av de 100 bränder på grun...
20.12.2017 Inga allvarliga brister upptäcktes i de pelar- och balkskor som Tukes lät testa
  Inga produkter som inte uppfyllde kraven på pelar- och balkskor som används i trä- och betongkonstruktioner upptäcktes i testerna som Säkerhets- ...
18.12.2017 Tullen och Tukes påminner konsumenterna om riskerna med fyrverkeripjäser som beställs från utlandet
  Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) intensivövervakar införseln av fyrverkeriförsändelser under november-december. I övervakningen ...
14.12.2017 Tukes varnar om julleksaker som medför kvävningsrisk
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa 20 favoritleksaker inför julsäsongen, av vilka fyra upptäcktes innebära en allvarlig fara....
13.12.2017 Kvalitetssäkringen av betongkonstruktioner varierar kraftigt inom huvudstadsregionen
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genomfört en enkätundersökning av arbetsplatsrutiner för och kvalitetssäkring av platsgjutna betongkon...
12.12.2017 Förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus – inget slutligt beslut ännu
  EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus. Kommissionens förslag debatterad...
5.12.2017 Brister hittades i rörkopplingar av mässing
  Hos kopplingsstycken av mässing som installeras i ledningsnät för tappvatten hittades brister i tester som utfördes av Säkerhets- och kemikalieve...
27.11.2017 EU:s omprövningskommitté fattade äntligen beslut om godkännande av glyfosat
  Frågan om att på nytt godkänna glyfosat behandlades på mötet för EU:s omprövningskommitté i Bryssel i dag 27.11.2017. Omprövningskommittén ställd...
9.11.2017 Inget beslut har ännu fattats om godkännande av glyfosat
  Frågan om glyfosat ska godkännas på nytt fanns än en gång på agendan för EU:s tjänstemannamöte i dag 9.11.2017. Kommissionen fick inte heller den...
27.10.2017 Brister i induktionskokplattor upptäcktes i ett sameuropeiskt tillsynsprojekt
  I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och nio andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU upptäckte...
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa