Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa 
DatumRubrik
5.12.2017 Brister hittades i rörkopplingar av mässing
  Hos kopplingsstycken av mässing som installeras i ledningsnät för tappvatten hittades brister i tester som utfördes av Säkerhets- och kemikalieve...
27.11.2017 EU:s omprövningskommitté fattade äntligen beslut om godkännande av glyfosat
  Frågan om att på nytt godkänna glyfosat behandlades på mötet för EU:s omprövningskommitté i Bryssel i dag 27.11.2017. Omprövningskommittén ställd...
9.11.2017 Inget beslut har ännu fattats om godkännande av glyfosat
  Frågan om glyfosat ska godkännas på nytt fanns än en gång på agendan för EU:s tjänstemannamöte i dag 9.11.2017. Kommissionen fick inte heller den...
27.10.2017 Brister i induktionskokplattor upptäcktes i ett sameuropeiskt tillsynsprojekt
  I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och nio andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU upptäckte...
25.10.2017 Ingen omröstning om förlängt glyfosattillstånd i Bryssel
  Ett nytt godkännande av glyfosat behandlades av den ständiga kommittén under ett möte i Bryssel i dag 25.10.2017. Avsikten var att rösta om forts...
16.10.2017 Tukes hittade brister i tjälisolering
  I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i tryckhållfastheten och värmeledningsförmågan hos tjä...
9.10.2017 Framtiden för glyfosat diskuterades i Bryssel
  I dag 5.10.2017 diskuterades frågan om godkännande av glyfosat på EU:s tjänstemannamöte i Bryssel. Syftet var inte att rösta om godkännandet, uta...
3.10.2017 Tullen och Tukes intensivövervakar personlig skyddsutrustning
Termen personlig skyddsutrustning åsyftar varje utrustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- e...
28.9.2017 Dröj inte med skadedjursbekämpningen – kontrollera skadedjursbekämparens behörighet i registret
  Vid skadedjursbekämpning är det viktigt att förebygga problem och vid behov snabbt sätta in bekämpningsåtgärder. Man kan bekämpa gnagare genom at...
26.9.2017 Användning av glyfosat för forcerad mogning av spannmål är förbjuden – intensifierad myndighetsövervakning
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i Finland är det förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat för forcerad mogning av s...
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa