Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa 
DatumRubrik
29.12.2017 Fyrverkeripjäsernas popularitet fortsätter, allt fler glömmer skyddsglasögon
  Var fjärde finländare tänker fira in det nya året genom att avfyra fyrverkeripjäser. 16 procent av dem som avfyrar fyrverkeripjäser tänker dock i...
29.12.2017 Kom ihåg att använda skyddsglasögon, gäller även åskådare, stötta upp fyrverkeritårtor
  Skyddsglasögon skyddar effektivt mot gnistor från fyrverkeripjäser och eventuella pjäser som förirrat sig. Skyddsglasögon är obligatoriska för al...
27.12.2017 Andningsluftens partikelhalter på nyårsnatten i värsta fall tiotalshögre än normalt
  Fyrverkerierna försämrar luftkvaliteten på nyårsnatten i synnerhet vid vindstilla väder och särskilt före och efter midnatt när det skjuts mycket...
21.12.2017 Säkerheten av motorsportevenemang behöver förbättras
  Tukes övervakning riktades på nio tjänsteleverantörer inom motorsport som reser till olika ställen i Finland samt evenemang som arrangeras en gån...
21.12.2017 Vårdslöshet med levande ljus den vanligaste orsaken för bränder
  Under den mörka årstiden är levande ljus viktiga stämningsskapare, men obevakade är de även en stor brandrisk. Cirka 25 av de 100 bränder på grun...
20.12.2017 Inga allvarliga brister upptäcktes i de pelar- och balkskor som Tukes lät testa
  Inga produkter som inte uppfyllde kraven på pelar- och balkskor som används i trä- och betongkonstruktioner upptäcktes i testerna som Säkerhets- ...
18.12.2017 Tullen och Tukes påminner konsumenterna om riskerna med fyrverkeripjäser som beställs från utlandet
  Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) intensivövervakar införseln av fyrverkeriförsändelser under november-december. I övervakningen ...
14.12.2017 Tukes varnar om julleksaker som medför kvävningsrisk
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa 20 favoritleksaker inför julsäsongen, av vilka fyra upptäcktes innebära en allvarlig fara....
13.12.2017 Kvalitetssäkringen av betongkonstruktioner varierar kraftigt inom huvudstadsregionen
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genomfört en enkätundersökning av arbetsplatsrutiner för och kvalitetssäkring av platsgjutna betongkon...
12.12.2017 Förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus – inget slutligt beslut ännu
  EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus. Kommissionens förslag debatterad...
Föregående 1 2 3 4 5  ... Nästa