Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående ... 11 12 13 14 15  ... Nästa 
DatumRubrik
10.11.2016 Tukes utreder säkerheten hos elinstallationer i nya egnahemshus
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder denna höst hur väl elinstallationer, ibruktagningsbesiktningar och besiktningsprotokoll för nya egna...
26.10.2016 Tukes tar kameradrönare i bruk för gruvövervakning
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utnyttja kameradrönare för gruvövervakning. Drönaren möjliggör effektivare övervakning av terrängen...
12.10.2016 Tukes hittade säkerhetsbrister på balansskotrar
  Från och med den senare hälften av 2015 har medier i USA publicerat nyheter om överhettning och eldsvådor som orsakats av balansskotrar. Den sena...
7.10.2016 Ny anvisning för skydd av odlingsväxter och vilda växter mot vindavdrift av växtskyddsmedel
  På växtskyddsmedel eller herbicider som används för att bekämpa vissa ogräs, ska i texterna på förpackningen i fortsättningen läggas till en anvi...
5.10.2016 Glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA förbjuds
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har återkallat tillstånden för 13 glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talg...
23.9.2016 Ny kompetensförordning för kylbranschen
  Statsrådets förordning ( 766/2016 ) om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryt...
20.9.2016 Brister i simhallars säkerhetsdokument, efterkontroller av badövervakningen
  Arrangemangen för badövervakning vid simhallar, badanläggningar och friluftsbad befanns i det riksomfattande övervakningsprojektet till största d...
8.9.2016 Fel värmebärare har levererats till värmebrunnar – anvisningar ges om byte av vätska
  Miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar   Suomen Kalustekierrätys Oy har i stäl...
2.9.2016 Växtskyddsmedel orsakade inte humledöd i Eura
  Massdöd av humlor i Eura berodde inte på användning av växtskyddsmedel. Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningar dog humlorna in...
29.8.2016 Säkra tjänster för konsumenter – ta lärdom av olyckor och anmäl dem
  Det lönar sig att dra nytta av information om olyckor och tillbud för att identifiera faror och förebygga olyckor. Den som erbjuder tjänster till...
Föregående ... 11 12 13 14 15  ... Nästa