Meddelanden

 

Våra press-, yrkes- och webbmeddelanden hittar du tjänstområdesvis från balken i vänstra kanten. Du kan söka efter meddelanden också med sökningen nedan enligt tjänstområde eller årtal. 

 

Sökning
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa 
DatumRubrik
27.4.2016 Konsumenttjänsternas säkerhetsövervakning övergår till Tukes 1.5.2016
  Övervakningen av konsumentsäkerheten har ingått i kommunernas miljö- och hälsoskydd och övervakningen av konsumenttjänster har skett på kommunala...
25.4.2016 EUs databas över farliga produkter gagnar både konsumenter och företag
  Varje år anmäls över 2000 farliga produkter till europeiska alarmsystemet för farliga produkter (RAPEX). De flesta anmälningarna gällde leksaker ...
22.4.2016 Många säkerhetsbrister i oljelyktor
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa nio oljelampor och -lyktor samt en inredningslykta som fungerar med bioetanol. Ingen av de...
15.4.2016 Tre personer dog av elstötar och 16 i elbränder i fjol
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fick i fjol kännedom om tre dödsfall på grund av elstötar, varav två till följd av att personerna klättrat...
10.3.2016 Förekomsten av rodenticider är vanligare i finländska rovdjur än i centraleuropeiska
  87 procent av gnagarna eller djuren som äter dem exponeras för de aktiva substanserna i rodenticider.  I en undersökning som utfördes av Säkerhet...
4.2.2016 Skador orsakade av fyrverkeripjäser ökade klart
  Vid årsskiftet orsakade fyrverkeripjäser mer skada än på många år. På sjukhusen behandlades sammanlagt 29 ögonskador och 4 handskador orsakade av...
1.2.2016 Utsädets förpackningspåskrifter minskar de risker som medförs av användningen
Gemensamt meddelande från Tukes och Evira     Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att utsädesför...
29.1.2016 Tukes drog 158 farliga produkter tillbaka från marknaden år 2015
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka från marknaden 158 produkter som var farliga eller inte uppfyllde de gällande kraven. M...
28.1.2016 Tukes utvecklar övervakningen av växtskyddsmedel vid undersökning av bidöd
Tukes och Evira utreder ett eventuellt samband mellan användning av växtskyddsmedel och den bidöd som inträffade under sommaren 2015. Laboratoriean...
26.1.2016 Användningen av växtskyddsmedel på en trygg nivå i områden som är populära bland barn och unga
  Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning visar att det används lite växtskyddsmedel i grönområden som är populära bland barn och unga ...
Föregående ... 6 7 8 9 10  ... Nästa