Övriga

Sökning
DatumRubrik
15.9.2017 Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år
  Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det v...
8.9.2016 Fel värmebärare har levererats till värmebrunnar – anvisningar ges om byte av vätska
  Miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar   Suomen Kalustekierrätys Oy har i stäl...
13.11.2015 Ta det lugnt! - Hantering av brådska förebygger olyckor
Social- och hälsovårdministeriets meddelande   Temat för Olycksfallsdagen som ordnas fredagen den 13 november är brådska.
30.8.2012 Tukes får nya telefonnummer 4.9.2012
  Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) telefonnummer som börjar på 010 faller bort 4.9.2012. De nya numren inleds med siffrorna 0295. Det nya nu...
14.6.2012 Tukes ger råd för en trygg sommar i samband med Jukolakavlen
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lever stugliv den 16–17 juni i samband med Jukolakavlen i Vanda. I Tukes sommarstuga ges råd och handledni...
9.6.2011 Ny gruvlag träder i kraft i början av juli
Arbets- och näringsministeriets meddelande   Enligt statsrådets förslag ska en ny gruvlag träda i kraft den 1 juli 2011. Lagen ersätter helt den nu...
15.6.2009 Kontrollerad användning av eld säkrar midsommarfirandet
SPEK och Tukes informerar: Elden gör den finska midsommaren festligare, bara den används skickligt och kontrollerat. Såväl midsommarbålet som gasgr...