Byggprodukter

Sökning
DatumRubrik
12.10.2017 Tukes hittade brister i tjälisolering
  I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i tryckhållfastheten och värmeledningsförmågan hos tjä...
5.6.2017 Brister i kökskranar och duschväggar
  I anslutning till det omfattande testprogrammet för byggprodukter som genomförs i år har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa köksk...
16.1.2017 Intensifierad testning av byggprodukter i år
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomför i år en intensifierad övervakning av byggprodukters överensstämmelse med kraven.  Produkter på ma...
16.12.2016 Ingen enskild orsak till problemen i betongens kvalitet – undersökningarna fortsätter
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt problemen med betongens kvalitet på arbetsplatserna. Vi har hittills inte hittat något samba...
8.7.2016 Nya webbplatsen Rakennustuoteinfo.fi hjälper till att säkerställa byggprodukternas duglighet
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har öppnat en ny webbplats som hjälper till att utreda vilken metod som ska användas för att påvisa byggpr...
14.2.2014 Alla byggprodukter måste inte CE-märkas
  EU:s byggproduktförordning, som trädde i kraft i somras, förutsätter CE-märkning för en stor del av byggprodukterna. Märkningstvånget gäller dock...
24.6.2013 Produktgodkännandet för byggprodukter förnyas: bruket av CE-märkning utvidgas från och med juli
  Miljöministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar   I juli blir det lättare att jämföra byggprodukter, då CE-märkning blir o...
14.2.2008 Eldstaden och skorstenen ska bilda en säker och fungerande helhet
Tukes (Säkerhetsteknikcentralen) har fått kännedom om skorstensbränder som berodde på att eldstaden och skorstenen inte passade ihop. Hittills har ...