Byggprodukter

Sökning
DatumRubrik
21.12.2017 Ballast CE-märks mer samvetsgrant än tidigare
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har övervakat ballastprodukters överensstämmelse med kraven under åren 2013–2017. Genom övervakningen unde...
13.12.2017 Kvalitetssäkringen av betongkonstruktioner varierar kraftigt inom huvudstadsregionen
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genomfört en enkätundersökning av arbetsplatsrutiner för och kvalitetssäkring av platsgjutna betongkon...
29.11.2017 Brister hittades i rörkopplingar av mässing
  Hos kopplingsstycken av mässing som installeras i ledningsnät för tappvatten hittades brister i tester som utfördes av Säkerhets- och kemikalieve...
9.11.2017 Inga allvarliga brister upptäcktes i de pelar- och balkskor som Tukes lät testa
  Inga produkter som inte uppfyllde kraven på pelar- och balkskor som används i trä- och betongkonstruktioner upptäcktes i testerna som Säkerhets- ...
12.10.2017 Tukes hittade brister i tjälisolering
  I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i tryckhållfastheten och värmeledningsförmågan hos tjä...
5.6.2017 Brister i kökskranar och duschväggar
  I anslutning till det omfattande testprogrammet för byggprodukter som genomförs i år har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa köksk...
16.1.2017 Intensifierad testning av byggprodukter i år
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomför i år en intensifierad övervakning av byggprodukters överensstämmelse med kraven.  Produkter på ma...
16.12.2016 Ingen enskild orsak till problemen i betongens kvalitet – undersökningarna fortsätter
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt problemen med betongens kvalitet på arbetsplatserna. Vi har hittills inte hittat något samba...
8.7.2016 Nya webbplatsen Rakennustuoteinfo.fi hjälper till att säkerställa byggprodukternas duglighet
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har öppnat en ny webbplats som hjälper till att utreda vilken metod som ska användas för att påvisa byggpr...
14.2.2014 Alla byggprodukter måste inte CE-märkas
  EU:s byggproduktförordning, som trädde i kraft i somras, förutsätter CE-märkning för en stor del av byggprodukterna. Märkningstvånget gäller dock...