Tryckbärande anordningar

Sökning
DatumRubrik
16.2.2015 Kompositflaskor till andningsapparater ska kontrolleras vart tredje år
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att den återkommande kontrollen av kompositflaskor till andningsapparater ska utföras av ett k...
12.8.2014 Krav på fyllningsplatser för dykflaskor
I meddelandet berättas i vilka utrymmen dykflaskor kan fyllas och vilka krav som ställs på den ansvariga personen och fyllarna på fyllningsplatsen.