Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) främjar säkerheten och tillförlitligheten för produkter, tjänster och industriell verksamhet. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland. Tukes skapar samarbete och visar riktningen.


Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och verkställer anslutande lagstiftning.

Våra tjänstområden