Jatkojohto käytön mukaan
Pidä jatkojohdot kunnossa
Huomaa!

 

Jatkojohto käytön mukaan
Huoneen pistorasia osoittaa sen, millaista jatkojohtoa siellä voi käyttää. Jatkojohdon voi liittää vain sellaiseen pistorasiaan, johon jatkojohdon pistotulppa sen rakennetta muuttamatta sopii. (ks. 3. Sähkölaitteet)
Ulkotiloissa on yleensä aina käytettävä läpällistä eli roiskevedenpitävää jatkojohtoa. Roiskevedenpitävä jatkojohto on liitettävä ulkona ulkopistorasiaan. Kuivissa olosuhteissa voidaan ulkona tilapäisesti käyttää myös sisäkäyttöön tarkoitettua suojamaadoitettua jatkojohtoa.

Pidä jatkojohdot kunnossa
Kotona ei kannata säilyttää rikkinäisiä jatkojohtoja. Hävitä vaurioituneet jatkojohdot ja osta tilalle uusia tai korjauta ne, ennen kuin joku toinen pääsee niitä käyttämään. Jatkojohdot kannattaa tarkistaa säännöllisin väliajoin.
Muistathan että jatkojohto ei korvaa kiinteää asennusta. Jatkojohdot tulee ottaa pois käyttöpaikalta silloin, kun niitä ei tarvita. Jatkojohtoja on säilytettävä siten, että ne eivät houkuttele pieniä lapsia leikkimään niillä.

Huomaa!
1. älä muuta johdon rakennetta
Jatkojohdon rakennetta ei saa muuttaa esim. viilaamalla tai vaihtamalla tavallisen tulpan tilalle suojamaadoitettua. Jos näin tehdään, on mahdollista kytkeä suojamaadoittamaton jatkojohto suojamaadoitettuun pistorasiaan. Tällöin jatkojohtoon liitetty sähkölaitteen metallirunko tai -kuori saattaa vikatilanteessa tulla jännitteiseksi ja aiheuttaa välittömän hengenvaaran.
2. älä käytä jatkojohtoa väärässä tilassa
Jatkojohtoa on käytettävä siinä tilassa ja huoneessa, missä se on liitetty pistorasiaan. Sillä ei saa viedä sähköä huoneeseen, jossa on toisentyyppinen pistorasia. Johto voi helposti vahingoittua oviaukoissa ja kulkureiteillä. Huoneen pistorasia osoittaa sen, millaista jatkojohtoa siellä voi käyttää. Jatkojohdon voi liittää sellaiseen pistorasiaan, johon sen pistotulppa rakennetta muuttamatta sopii.
3. älä turhaan liitä useita jatkojohtoja peräkkäin
Käytä tarpeeksi pitkiä jatkojohtoja, jotta johtoja ei tarvitse liittää useita peräkkäin. Erityisesti suojamaadoitetuissa jatkojohdoissa suojajohdinyhteyden on säilyttävä luotettavana.
4. älä liitä moniosaisiin jatkopistorasioihin s uuritehoisia sähkölaitteita
Liitä moniosaisiin jatkopistorasioihin vain pienitehoisia sähkölaitteita. Suuritehoiset, esim. moottorilla varustetut sähkölaitteet, työkalut, lämmittimet, pölynimuri, voivat aiheuttaa johtojen ylikuormituksen ja sulakkeiden palamisen. Sähkölaitteen, myös jatkojohdon, osien kuumeneminen on osoitus viasta tai ylikuormituksesta, joka voi aiheuttaa tulipalo- ja onnettomuusvaaran.
5. Kellallisia jatkojohtoja on kahdenlaisia
Niissä keloissa, joissa on pistorasioita, on myös ylikuumenemissuojakytkin (painonappi). Kokonaan kelasta irroitettavat johdot on syytä käytettäessä poistaa kelalta kokonaan, koska mitään ylikuumenemissuojaa ei kelalla ole.
6. Lapsiperheissä kannattaa käyttää turvajatkopistorasiaa
Turvajatkopistorasia on ns. lapsisuojattu pistorasia. Lapset eivät saa työnnettyä esim. sukkapuikkoa tällaisen jatkopistorasian reikiin. Turvajatkopistorasian voi korvata muovisilla pistokesuojilla.

 

Kotitalouksissa on kahdenlaisia pistorasioita:
* tavallisia pistorasioita ja
* suojamaadoitettuja pistorasioita
 

Jatkojohto
 
Katso, että
* pistotulpassa tai jatkopistorasiassa ei ole halkeamia eikä niistä ole irronnut palasia
* johdon ulkovaippa ei ole rikkoutunut
* johto ei ole irtoamassa pistotulpasta tai jatkopistorasiasta
* pistorasiassa tai -tulpassa ei ole palaneita kohtia.
 

Pistorasian muoviset pistokesuojat