Pistorasiaan liitettävät valaisimet
Riippuvalaisimet
Valaisinpistotulpalla liitettävät valaisimet
Valaisimen sijoitus
Halogeenivalaisimen sijoitus
Kosteiden ja märkien tilojen valaisimet
Lampun vaihto
Hehkulampun vaihto
Loistelampun ja sytyttimen vaihto
Pienloistelampun vaihto
Halogeenilampun vaihto

 

Valaisimen valinnassa, sijoituksessa ja käytössä on otettava huomioon käyttöpaikan asettamat vaatimukset sekä valaisinvalmistajan ohjeet.

Pistorasiaan liitettävät valaisimet
Huoneen pistorasia osoittaa sen, millaista valaisinta siellä voi käyttää. Pistotulpalla liitettävän valaisimen voi liittää vain sellaiseen pistorasiaan, johon valaisimen pistotulppa sen rakennetta muuttamatta sopii. Siksi tavallisella pistotulpalla varustettua valaisinta ei voi liittää suojamaadoitettuun pistorasiaan eikä sen pistotulppaa saa vaihtaa suojamaadoitetuksi. Ulkotilassa saa käyttää vain sinne erikseen tarkoitettuja valaisimia. Ulkona käytettäväksi tarkoitetut valaisimet on suojattu kosteutta vastaan. Erityyppiset valaisimet tunnistaa niiden pistotulpista. (Ks. 3. Sähkölaitteet)

Riippuvalaisimet
Riippuvalaisimen rakenne: Valaisinta ripustettaessa on tärkeää tarkistaa, että kaikki sen osat ovat olemassa. Kuvassa olevaa suojaholkkia ja valaisinpistotulppaa ei ole kaikissa valaisimissa. Lampunpitimen muodostavat kuvassa oleva peräosa, liitinkappale ja suojakaulus. Vedonpoistin puristaa johtoa, jotta valaisimen paino ei rasittaisi johtimien liitoksia (lampunpitimen liittimiä, valaisinpistotulppaa tai valaisinliitintä eli "sokeripalaa").

Valaisinpistotulpalla liitettävät valaisimet
Tavallisella valaisinpistotulpalla liitettävä valaisin sopii tavalliseen ja kruunukytkentäiseen valaisinpistorasiaan. Suojamaadoitetulla valaisinpistotulpalla liitettävä valaisin sopii tavalliseen, suojamaadoitettuun ja kruunukytkentäiseen valaisinpistorasiaan. Suojamaadoitetun valaisimen johto on 3-johtiminen. Yksi johtimista on kelta-vihreäraitainen suojajohdin.

Suojaeristetyllä valaisinpistotulpalla liitettävä valaisin, tunnus , sopii kaikkiin valaisinpistorasiatyyppeihin. Kruunukytkentäinen valaisinpistotulppa sopii ainoastaan kruunukytkentäiseen valaisinpistorasiaan. Kruunukytkentäisen kattorasian tuntee valaisinpistorasiassa olevista kolmesta reiästä. Valaisimen johdossa on kolme johdinta, mutta kelta-vihreäraitainen suojajohdin puuttuu.

Valaisimen sijoitus
Valaisimen asentamisessa tulee noudattaa valaisinvalmistajan ohjeita. Tarvittaessa voi kysyä neuvoja valaisimen valmistajalta, maahantuojalta tai myyntiliikkeestä. Vain sähköasentaja saa tehdä kiinteiden valaisimien tai peilikaappien asennuksen. Rikkoutuneen osan tilalle on hankittava samanlaista rakennetta oleva osa.

Halogeenivalaisimen sijoitus
Halogeenivalaisimet, myös suojajännitteiset, on sijoitettava riittävän etäälle valaistavasta kohteesta. Valaisimessa on usein merkintä siitä, miten kauas valaisin on vähintään sijoitettava valaistavasta kohteesta. Jos valaisin sijoitetaan liian lähelle valaistavaa kohdetta tai helposti syttyviä materiaaleja, voi säteilylämpö aiheuttaa palovaaran. Halogeenilampussa (polttimossa) käytetty kvartsilasi läpäisee myös haitallista ultraviolettisäteilyä, joka voidaan suodattaa esim. valaisimeen asennetulla erillisellä suojalasilla. Vaihtoehtoisesti voidaan joissakin valaisimissa käyttää suojalasilla varustettua polttimoa. Halogeenivalaisimen käytössä on huolehdittava siitä, ettei valokeilaan, liian lähelle valaisinta pääse syttyvää materiaalia (esim. puuta). Raolleen jäänyt kaapinovi voi syttyä palamaan, jos aivan sen yläpuolelle on asennettu halogeenivalaisin. Valaisimesta lähtevä lämpösäteily voi nostaa oven yläreunan lämpötilan jopa yli 200°C:n. Mappien ja vastaavien säilyttäminen halogeenivalaisimen alla saattaa aiheuttaa palovaaran.

Kosteiden ja märkien tilojen valaisimet
Pesuhuoneissa, keittiön kuivauskaapin alla ja ulkotiloissa on otettava huomioon, että valaisin on suojattu kosteuden ja veden vaikutuksilta. Sähkölaitteiden kotelointiluokkia on selitetty osassa II luvussa 1. Eräisiin paikkoihin kuten suihkun välittömään läheisyyteen ei valaisinta voida asentaa lainkaan.

Näissä tiloissa käytettävät valaisimet ovat tavallisesti kiinteästi asennettavia. Vain sähköasentaja saa tehdä tällaisen valaisimen asentamisen, koska hengenvaarallisten virhekytkentöjen mahdollisuuksia on monia riippuen olemassa olevan kiinteän asennuksen toteutustavasta.

Jos valitset ja hankit itse kiinteästi asennettavan valaisimen, kysy tarvittaessa etukäteen sähköasentajaltasi mitä ominaisuuksia valaisimella on oltava ja onko sijoittamispaikalle rajoituksia. Ota myös huomioon, että pelikaapissa tai muussa valaisimessa mahdollisesti oleva pistorasia tuo lisärajoituksia, ja edellyttää yleensä suojakseen vikavirtasuojakytkintä. Lisätietoja kylpyhuoneen s ähköasennuksissa huomioon otettavista asioista löytyy usein kysyttyä -palstalta.

Lampun vaihto
Ennen kuin ryhdyt töihin, katkaise sähkö. Pistotulpalla varustetun valaisimen sähkö katkaistaan irrottamalla valaisimen pistotulppa pistorasiasta. Katto- ja seinävalaisimen sähkö voidaan katkaista luotettavasti asunnon pääkytkimellä tai poistamalla valaisinryhmän sulake. Valaisin kannattaa puhdistaa lampunvaihdon yhteydessä.

Hehkulampun vaihto
Katkaise sähkö ja anna lampun ensin jäähtyä. Kierrä palanut lamppu pois varovasti. Muuten lampun kupu saattaa irrota kannasta. Kierrä uusi lamppu tilalle. Uuden lampun teho saa olla enintään valaisimessa olevan tehomerkinnän (esim. 60 W) suuruinen. Muista, että pääpeililampun saa asentaa vain -tunnuksella varustettuihin valaisimiin. Liian suuritehoinen lamppu tai pääpeililamppu väärään valaisimeen asennettuna saattaa aiheuttaa valaisimen liiallisen kuumenemisen ja palovaaran. Pääpeililampun tunnistaa sen kuvussa olevasta metallipinnoitteesta. Metallipinnoite heijastaa lampun tuottamasta lämmöstä suurimman osan valaisimeen. Siksi se kuumentaa valaisinta enemmän kuin tavallinen hehkulamppu. Energiaa säästäviä lamppuja vaihdettaessa hehkulampun tilalle saadaan huomattavasti enemmän valoa pienemmällä teholla. Esimerkiksi 60 W hehkulampun voi korvata vaikkapa 25 W energiansäästölampulla, jolloin saadaan huomattavasti enemmän valoa pienemmällä teholla.

Loistelampun ja sytyttimen vaihto
Katkaise sähkö ennen töihin ryhtymistä. Yleensä loistelamppu irrotetaan valaisimesta kiertämällä lamppua neljänneskierroksen verran. Lamppu irrotetaan liu'uttamalla lampun päissä olevat nastat pois pitimistään. Lampun tilalle vaihdetaan samantehoinen ja sävyltään tarkoitukseen sopiva lamppu. Useissa loistelamppuvalaisimissa on sytytin, joka on syytä vaihtaa lampunvaihdon yhteydessä (paitsi elektroniset tai käsin painonapilla viritettävät sytyttimet). Sytytintä käännetään vastapäivään niin, että sytyttimen nastat pääsevät ulos sytyttimen pitimen aukosta. Uusi sytytin asetetaan paikalleen.

Pienloistelampun vaihto
Katkaise sähkö ennen töihin ryhtymistä. Pienloistelamppuja on erityyppisiä. Pienloistelamput toimivat saman periaatteen mukaan kuin tavalliset loistelamput ja ne kuluttavat vähemmän energiaa kuin hehkulamput. Kotitalouksissa ehkä yleisimmät pienloistelamput näkyvät kuvassa. Lamppua vaihdettaessa kuvan lamppu vedetään pois pitimestään. Uusi lamppu pannaan paikalleen painamalla lampun kanta pitimeen. Vanhan lampun tilalle pannaan samantehoinen lamppu. Pienloistelampuissa on yleensä sytytin lampussa, jolloin sytytintä ei voi vaihtaa. Kierrekantainen pienloistelamppu vaihdetaan samalla tavalla kuin hehkulamppu.

Halogeenilampun vaihto
Katkaise sähkö ja anna lampun jäähtyä ennen vaihtoa. Uuden polttimon pintaan ei kannata koskea paljain sormin, koska ihosta irtoava rasva palaa polttimon pintaan ja lyhentää lampun polttoikää. Vanhan lampun tilalle vaihdetaan jännitteeltään, teholtaan ja rakenteeltaan samanlainen lamppu.

 

 
 
Muista:
* Valaisimen paino ei saa rasittaa valaisimen pistotulppaa, valaisinliitintä (=sokeripala) eikä lampunpitimen liitinkappaletta. Varmista, että vedonpoistimet ovat kunnolla kiinni ja ripusta valaisin ripustuskoukulla valaisinkoukkuun.
* Valaisinkoukku kestää yleensä enintään 15 kg painoisen valaisimen. Jos valaisin on painavampi, on käytettävä erillistä kattokoukkua.
* Pelkästään taipuisan johdon varaan ripustettu valaisin saa painaa yleensä enintään 2 kg.
* Varjostimen ja lampun välisen etäisyyden on oltava riittävän suuri (yleensä vähintään 3 cm). Varjostimen yläosaan on jätettävä ilmaraot, jotta varjostin ei kuumenisi liikaa. Jos varjostin tummenee, valaisimeen on vaihdettava teholtaan pienempi lamppu.
* Varjostimen kankaana ei saa käyttää helposti syttyviä materiaaleja, joita ovat esim. jotkut tekokuidut.
 

Oheinen merkintä valaisimessa osoittaa, kuinka etäälle se on sijoitettava valaistavasta kohteesta (tässä tapauksessa vähintään 0,5 m etäisyydelle).
 

Tavallinen hehkulamppu ja pääpeililamppu
 

Loistelampun ja loistelampun sytyttimen vaihto
 
 

Pienloistelampun vaihto ja erilaisia pienloistelamppuja
 

Halogeenilampun vaihto ja tyypillisiä halogeenilamppuja