Mistä saa lisätietoa
Muut viranomaiset Tarkastuslaitokset
Alan liitot ja yhdistykset Yritykset
Oppilaitokset Harrastuspiirit
Tukes (Turvatekniikan keskus)
PL 66 (Opastinsilta 12 B),
00521 Helsinki
puh. 010 6052 000

www.tukes.fi
 
• alaa valvova viranomainen
• rekisteröi jalometallialan
valmistajat ja maahantuojat
• tekee markkinavalvontaa
eli tarkastaa myynnissä
olevia tuotteita
• osallistuu kehitys- ja
tutkimustyöhön
• antaa ohjeita ja tiedottaa