Tarkastustoiminta

 

Tarkastustoiminnalla täytetään yhteiskunnan edellyttämää turvallisuuteen ja laatutasoon liittyvää valvontaa. Tämän lisäksi tarkastuslaitos hakee tarkastustoiminnallaan taloudellista tulosta tai sellaista asemaa tai imagoa, jolla on merkitystä sen muulle liiketoiminnalle.

 

Tarkastuslaitoksen toiminnan periaatteet arvioidaan hyväksymisen yhteydessä ja sen lisäksi tarkastuslaitoksen on suoritettava tarkastustehtävänsä asiantuntevasti, teknisesti pätevästi ja riippumattomasti.

 

FINAS toimii tarkastuslaitosten ulkopuolisena arvioijana. Arvioinnissa todetaan tarkastuslaitokselle asetettujen pätevyysvaatimusten täyttyminen. Arviointimenettelynä voidaan käyttää joko akkreditointia tai erillistä lausunnonantamista. Arvioinnin pohjana käytetään EN-standardeja. Arviointimenettely liittyy sekä hyväksymisvaiheeseen että toiminnan aikaiseen arviointiin.

 

Asiakas on tarkastuslaitoksen palveluja käyttävä toiminnanharjoittaja tai yksityishenkilö. Asiakas tilaa ja saa tarkastuslaitokselta asiantuntevia ja oikeita sekä puolueettomia tarkastuspalveja. Asiakkaalla voi olla palveluksessaan lainsäädännön edellyttämä käytön valvoja, joka toimii vastuuhenkilönä kulloinkin määritellyssä asiassa. Asiakas tekee tarvittaessa kyselyitä Tukesiin saadakseen neuvoja ja opastusta. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tehdä valitus tarkastuslaitoksen toiminnasta Tukesille.

 

Muut tarkastuslaitokset toimivat samalla toiminta-alueella kuin kohdassa 3.1 mainittu tarkastuslaitos. Muut tarkastuslaitokset kilpailevat markkinalähtöisesti toistensa kanssa. Tarkastuslaitosten on kuitenkin toimittava lähtökohtaisesti samojen peruskriteerien mukaisesti. Muilla tarkastuslaitoksilla on oikeus tehdä valitus toisen tarkastuslaitoksen toiminnasta Tukesille.

 

Tukes valvoo tarkastuslaitosten toiminnan tasoa määräaikaisarviointien avulla,asiakkaiden ja kilpailijoiden tekemien ilmoitusten perusteella, seuraamalla käytännön tarkastustyötä asiakasvalvontakäyntien yhteydessä sekä seuraamalla tarkastuslaitoksen tarkastuspöytäkirjoja.

 

Materiaalia

Oppaan tiedot tarkastuslaitosten osalta ovat vanhentuneet. Tarkastuslaitosten luetteloa ylläpidetään Tukesin verkkosivulla: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/tarkastuslaitokset/

Päivitetty 15.11.2010