Kylpyhuoneen sähköasennusten uusiminen

Kylpyhuoneen sähköasennuksille on kaikkina aikoina asetettu erityisvaatimuksia. Näissä tiloissa sähkön käytön olosuhteet ovat tavallista asuinhuonetta vaarallisemmat, koska märän ihon sähkövastus on pienentynyt ja keho on samalla myös todennäköisesti yhteydessä maan potentiaaliin.

 

Kylpyhuoneen muutostöitä suunniteltaessa ja tilatessa on hyvä tietää asennusvaatimuksista, vaikka varsinaisen työn tekeekin sähköalan ammattilainen. Kun tietää perusasioita, voi jo omissa suunnitelmissaan ja mahdollisissa valaisinhankinnoissa ottaa ne huomioon. Uudet sähköasennusten asennusvaatimukset koskevat myös vanhoihin asennuksiin tehtäviä muutostöitä.

 

Sähkötyöt tulee aina teettää rekisteröidyillä ja osaavilla ammattiurakoitsijoilla, jotka osaavat myös neuvoa vaihtoehtojen valinnassa ja antaa tietoa aiheutuvista kustannuksista. Huolellinen ammattilainen takaa laatutyöllään myös asennusten turvallisuuden. Omia virityksiä ei saa eikä kannata tehdä: Ne voivat koitua hengenvaaraksi.

 

Vikavirtasuoja pistorasian turvallisuuden takeena

Sähköasennuksia koskevat vaatimukset muuttuivat v. 1997. Tämän ajankohdan jälkeen asennetut kylpyhuoneiden uudet pistorasiat on täytynyt suojata vikavirtasuojakytkimellä. Se katkaisee virran vikatilanteissa, mutta paljon sulaketta pienemmällä virralla ja estää välittömän hengenvaaran syntymisen. V. 2007 lopulla julkaistut uusimmat vaatimukset edellyttävät pistorasioiden lisäksi kaikkien muidenkin verkkojännitteisten sähköasennusten suojaamista vikavirtasuojalla uusissa kylpyhuoneissa.

 

Rikkoutuneet tai vanhentuneet pistorasiat, kytkimet tai valaisimet voidaan uusia asennusajankohdan vaatimusten mukaisina, mutta lisäasennukset onkin sitten jo tehtävä uusien vaatimusten mukaan. Jos esimerkiksi asennetaan lisäpistorasia tai pelkän valaisimen paikalle vaihdetaan pistorasialla varustettu peilikaappi, on vähintään tämä pistorasia suojattava vikavirtasuojakytkimellä.

 

Vikavirtasuojakytkin lisätään yleensä ryhmäkeskukseen tai erilliseen koteloon keskuksen yhteyteen. Tällöin johdotukset laitteille joudutaan monesti uusimaan, koska vikavirtasuojakytkimen toiminnan edellyttämää erillistä suojajohdinta ei asennuksessa välttämättä ole ennen 90-lukua tehdyissä asennuksissa. Hyvänä puolena on tällöin, että turvallisuustaso nousee, kun vanhatkin asennukset saadaan vikavirtasuojauksen piiriin. On mahdollista käyttää myös vikavirtasuojakytkimen sisältäviä pistorasioita tai peilikaappeja, jolloin johdotuksia ei tarvitse uusia.

 

Vanhojen asennusvaatimusten mukaan pistorasia tuli asentaa vähintään 1,7 m korkeuteen. Useimmissa nykyisissä pistorasioissa on rakenteellisena osana ns. lapsisuoja (sulkulevyt reikien lisäsuojana). Tällaista pistorasiaa ei korkeusvaatimus enää koske.

 

Suojaetäisyydet tuovat lisäturvaa

Sekä vanhat että uudet asennusvaatimukset ovat rajoittaneet sähkölaitteiden sijoittamista suihkun tai ammeen välittömään läheisyyteen. Vaatimukset on kuvattu aluemäärittelyjen avulla. Alueet on otettava huomioon sekä asennettaessa uusia sähkölaitteita että siirrettäessä suihkun tai ammeen paikkaa saneeraustyössä. Seuraavassa on esitetty yleisimmin esiintyvät aluemäärittelyihin liittyvät vaatimukset. Alueiden yleispiirteet on myös esitetty oheisessa kuvassa.

 

Pistorasian (myös peilikaapissa) on oltava vähintään 1,2 metrin päässä suihkun suuttimesta (vanhojen saneerauksissa sallitaan 1,0 m etäisyys) tai 60 cm ammeen ulkoreunasta.

 

Valaisimen sijoitukselle on ollut useita erilaisia vaatimuksia asennusajankohdasta ja suojausperiaatteista riippuen. Uusimmat sijoitusvaatimukset käyvät nyrkkisäännöksi muillekin ajankohdille edellyttäen, että valaisin on nykyisten vaatimusten mukaan suojattu vikavirtasuojakytkimellä. Jos valaisin on lähempänä kuin 120 cm suihkusta tai 60 cm ammeesta, on sen sijaittava vähintään 170 cm korkeudella, ja suihkun läheisyydessä oltava mekaanisesti luja. Tällä alueella valaisimen kotelointiluokan on oltava roiskevedenpitävä (esim. IP 24, 34 tai 44). Sama kotelointiluokka edellytetään muiltakin sähkölaitteilta, jotka on sallittua asentaa tälle alueelle, esim. pyyhekuivain ja lämmitin. Jos suihkutila liittyy saunan löylyhuoneeseen, 1,2 m etäisyyttä kauempana olevien sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään tippuvedenpitävä (IP 21). Olosuhteista ja suihkuhuoneen käyttötavasta riippuen voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista valita roiskevedenpitäviä sähkölaitteita näillekin alueille. Kotelointiluokkavaatimukset koskevat myös halogeenivalaisimia. Muussa kuin löylyhuoneen yhteydessä olevassa kylpyhuoneessa ei kotelointiluokalle ole asetettu erityisvaatimuksia 1,2 m alueen ulkopuolella.

 

Rajoituksia sisältävät asennusalueet on määritelty ulottumaan vain 2,25 m korkeudelle. Silti ei ole suositeltavaa asentaa esim. verkkojännitteisiä valaisimia alueiden yläpuolelle kattoon. Varsinkaan suojakuvuttomia valaisimia ei ole syytä asentaa suihkun yläpuolelle elleivät ne ole huomattavasti 2,25 m korkeammalla, koska kuumaan hehku- tai halogeenilamppuun osuva vesipisara yleensä rikkoo lampun. Lampun lasisirpaleet voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

 

Asennusalueiden aiheuttamiin rajoituksiin voidaan jossain määrin vaikuttaa kiinteiden suojaseinien avulla. Vähimmäisetäisyydet mitataan 'narumitalla' suojaseinien reunojen ympäri. Tämä antaa käytännössä mahdollisuuden asentaa sähkölaitteita lähemmäksi suihkua suihkuseinän toiselle puolelle.

 

Muista laitteiden oikea käyttö

Sähkölaitteiden oikealla sijoittelulla ja huolellisuudella viimeistellään kylpyhuoneen sähköturvallisuus. Hiustenkuivaajille, kihartimille ja sähköparranajokoneille kannattaa järjestää hyvä säilytyspaikka. Se voi olla esimerkiksi pöytätason alla oleva kaappi tai seinäkoukku.

 

Älä missään tapauksessa pidä pistorasiaan liitettyjä sähkölaitteita pesualtaan tai ammeen reunalla tai sen niiden yläpuolella olevalla hyllyllä, etteivät ne vahingossakaan pääsisi putoamaan veteen ja aiheuttamaan hengenvaaraa. Muista irrottaa laite pistorasiasta heti käytön jälkeen.

 

Nuorille ja lapsille kannattaa muun muassa teroittaa mieliin, että radioita ja cd-soittimia ei pidä tuoda kylpyammeen reunoille tai suihkun läheisyyteen. Opasta koko perheesi käyttämään oikein ja turvallisesti kylpyhuoneen sähkölaitteita.

 

Kuva asennusalueista

Sähkölaitteiden rakenteiden perustietoa

 
Ymmärsitkö lukemasi -banneri

 

 

Muualla verkossa

Päivitetty 28.8.2017