Turvallisuus sähköjohtojen läheisyydessä

Turvallisuus on tärkeää huomioida, kun työskentelee sähköjohtojen, kuten ilmajohtojen ja kaapeleiden, läheisyydessä. Tapaturmia voidaan välttää, kun huomioidaan tilanteeseen sopivat turvaohjeet ja muistetaan toimintaohjeet tilanteissa, joissa sähköjohto on vaurioitunut.

Turvaetäisyydet

pienjännitejohto keskijännitejohto voimajohto

 

Jännite (volttia V) Varoetäisyys (metreinä m)
avojohto riippujohto
  alla sivulla  
0,4 kV* 2* 2* 0,5**
20 kV 2 3 1,5
110 kV 3 5 -
220 kV 4 5 -
400 kV 5 5 -

 

* Pienjännitteiset 0,4 kV avojohdot ovat nykyisin hyvin harvinaisia.
** Etäisyys koskee myös 1 kV riippujohtoja.
1 kV = 1000 V

Tietoa sähköverkoista

Pienjännitejohto

riippukierrejohto

400/1000 voltin riippukierrejohto (AMKA)

AMKA-johto on ns. riippukierrejohto, jossa mustalla muovilla eristetyt vaihejohtimet on kierretty kannatusköytenä toimivan paljaan metalliköyden ympärille. Johto on ripustettu puupylväisiin kiinnitettyjen kannattimien varaan.

Johtoa käytetään pääasiassa taajamien ulkopuolella jakeluverkoissa sekä katujen, teiden ja lenkkipolkujen tms. valaistusverkoissa.

Johdon korkeus maasta on yleensä vähintään 4 metriä ja tiestä 5,5 metriä. Pienjännitteisten riippukierrejohtojen varoetäisyys sekä sivuilla että alla on vähintään 0,5 metriä.

 

Keskijännitejohdot

20 kilovoltin johto

20 kV avojohto

20 kilovoltin avojohto rakentuu kolmesta paljaasta metallisesta vaihejohtimesta, jotka ovat yleensä rinnakkain. Johtimet on kiinnitetty orressa oleviin eristimiin. Pylväät ovat useimmiten puuta.

Johtoa käytetään pääasiassa jakeluverkkoyhtiöiden verkoissa taajamien ulkopuolella paikalliseen voimansiirtoon sähköasemien ja kuluttajamuuntajien välillä.

Johdon etäisyys maasta on yleensä vähintään noin 5 metriä ja tiestä noin 6 metriä.

Turvallinen työnteko edellyttää avojohtojen sivuilla vähintään 3 metrin ja niiden alapuolella vähintään 2 metrin turvaetäisyyttä.


PAS-johto

PAS-johto, päällystetty avojohto

20 kV avojohto voidaan rakentaa myös käyttäen ohuella muovikerroksella päällystettyjä johtimia. Tällaisissa PAS-johdoissa johtimet ovat selvästi lähempänä toisiaan kuin tavallisessa 20 kV avojohdossa.
PAS-johtoihin pätevät samat varoetäisyydet kuin muihinkin 20 kV johtoihin.


 

Voimajohdot

100 - 400 kilovoltin avojohdot

Harustettu kaksijalkainen puupylväs Harustamaton yksijalkainen vapaasti seisova pylväs 110 kV:n eristinketju
Harustettu kaksijalkainen
puupylväs
Harustamaton yksijalkainen
vapaasti seisova pylväs
110 kV:n eristinketju

 

110–400 kilovoltin (kV) johtoja käytetään Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin valtakunnallisessa voimansiirtoverkossa;110 kV johtoja myös alueellisessa voimansiirrossa.

110–400 kV johtojen jännitteen voi tunnistaa eristinketjun pituudesta ja eristinlautasten lukumäärästä.

Johdon jännite Eristinketjun pituus Eristinlautasten lukumäärä
110 kV noin 1 metri 6 - 8
220 kV noin 2 metriä 10 - 12
400 kV noin 4 metriä 18 - 24

 

110–400 kV avojohdoissa on tavallisesti 3 vaihejohdinta (tai johdinparia) ja 2 ukkosjohdinta (ylimmät johdot).

110–400 kV johdot voi tunnistaa myös pylväiden ulkonäöstä.  Taajamien ulkopuolella käytetään tavallisesti harustettuja kaksijalkaisia portinmuotoisia pylväitä.

Vapaasti seisovia yksijalkaisia ristikkopylväitä käytetään yleensä kaupunkialueilla. 110 kV johdon pystysuora  etäisyys maasta on yleensä vähintään noin 6 metriä ja tiestä noin 7 metriä, 220 kV johdolla vastaavat etäisyydet ovat noin 6,5 metriä ja noin 7,5 metriä, ja 400 kV johdolla noin 8 metriä ja noin 9 metriä.

Maakaapelit

Sähköverkossa käytetään maakaapeleita kaikilla jännitteillä. Maakaapeleita on pääasiassa kaupunkien keskustoissa ja taajama-alueilla. Sähköyhtiöiden toimialueilla on niiden omistamia ja hallinnoimia maahan asennettuja sähkö- ja ulkovalaistusverkon maakaapeleita sekä sähköverkon ohjauskaapeleita.

Maakaapeli asennetaan yli 70 cm:n syvyyteen. Vuosien myötä routa ja maanrakennustyöt voivat muuttaa kaapeleiden upotussyvyyttä, minkä vuoksi kaapeli kaivetaan esiin aina käsin.

Maanalaisten kaapelien sijaintitiedot ovat saatavissa osoitteesta www.johtotieto.fi tai paikallisesta sähköyhtiöstä.

Materiaalia

Muualla verkossa

Päivitetty 21.12.2016