Käytöstä poisto

Jotta sähkölaitteisto voitaisiin katsoa käytöstä poistetuksi, se on erotettava syöttävästä sähköverkosta luotettavasti ja niin, ettei siihen voida kytkeä jännitettä tavanomaisin käyttötoimenpitein. Suositeltavaa on purkaa käytöstä poistettava sähkölaitteisto tai sen osa kokonaan pois. Käytöstä poistamisesta on muistettava ilmoittaa verkonhaltijalle ja suuremmista (Tukesin rekisterissä olevista) laitteistoista myös Tukesiin.

 

Jos rakennuksessa ollut toiminta loppuu, esim. tuotanto lakkautetaan, ei sähkölaitteistoa kuitenkaan useinkaan eroteta kokonaan syöttävästä sähköverkosta. Sähköä voidaan tarvita edelleen esim. lämmitykseen ja valaistukseen. Jos sähkölaitteisto on edellyttänyt käytön johtajaa, ei velvoite lakkaa, ellei sähkölaitteistoa eroteta kokonaan syöttävästä jakeluverkosta.

Muualla verkossa

Päivitetty 18.1.2017