Hankintapäätös ja suunnittelu

Uuden sähkölaitteiston hankintapäätös tehdään yleensä osana uuden rakennuksen, tilan tms. rakennuttamista. Hankintapäätöksen voi tehdä loppukäyttäjä, tai sen tekee rakennuttaja, jonka tarkoituksena on myydä tai vuokrata tilat eteenpäin. Muutos- ja saneeraustöitä tehdään myös yksinomaan sähkölaitteistolle, ilman että rakennusta tai tilaa muutetaan muilta osin.

 

Sähkölaitteiston suunnittelu on rakennussuunnitteluun liittyvä erityissuunnittelualue. Sähkösuunnittelussa ratkaistaan sähkölaitteiston toiminnallisia tavoitteita (valaistus, lämmitys jne) sekä turvallisuustekijöitä (sijoittelu, laitevalinta, suojaukset jne).

 

Tilaaja on sähkölaitteiston ja yleensä koko rakennusprojektin tilaaja, joka voi olla esim. loppukäyttäjä (tuleva haltija) tai rakennuttaja.

 

Pääsuunnittelija vastaa rakennuksen tai muun rakennusprojektin kokonaissuunnittelusta. Sähkösuunnittelu muodostaa yhden erityissuunnittelualueen koko rakennuksen tai muun rakennusprojektin suunnittelussa.

 

Sähkösuunnittelutoiminta oli ennen vuotta 1996 pätevyysvaatimuksin säännelty alue sähköurakointitoiminnan kaltaisesti. Vaikka muodollisia pätevyysvaatimuksia ei enää olekaan, on sähkösuunnitelmien mukaisten sähköasennusten luonnollisesti täytettävä sähköturvallisuusvaatimukset.

Muualla verkossa

Päivitetty 18.1.2017