Asennus ja käyttöönotto

Sähkölaitteiston rakentaa (asentaa) oikeudet omaava sähköurakoitsija sähkösuunnitelmaa noudattaen. Pienehköistä töistä ei aina laadita erillistä suunnitelmaa (kts. lisätietoja Sähkötyöt ja -urakointi).

 

Sähköurakoitsijalla tarkoitetaan sähköturvallisuuslain mukaista toiminnanharjoittajaa, joka tekee kohteen sähkötyöt. Hänellä voi olla suora toimeksianto tilaajalta tai hän toimii isommissa rakennusprojekteissa yhtenä aliurakoitsijana koko rakennuksen urakoinnista vastaavan pääurakoitsijan alla. Sähköurakoitsijalle asetetuista säädösvaatimuksista keskeisimmät ovat, että vastuuhenkilöksi on nimetty riittävän pätevä turvallisuudesta huolehtiva sähkötöiden johtaja ja että toiminnasta on tehty ilmoitus rekisteriin. Sähköurakoitsijana voi toimia joko yritys tai luonnollinen henkilö (kts. lisätietoja Sähkötyöt ja -urakointi).

 

Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähköurakoitsijan on tehtävä käyttöönottotarkastus, johon sisältyy silmämääräinen tarkastelu sekä erilaisia mittauksia ja testauksia. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja luovutetaan sähkötyön tilaajalle.

 

Lisäksi sähköurakoitsijan on teetettävä varmennustarkastus säädösten määrittelemän sähkölaitteistoluokituksen piiriin kuuluville sähkölaitteistoille. Varmennustarkastus tehdään paritaloa suuremmille asuinrakennuksille sekä pääsulakkeiltaan yli 35A muille sähkölaitteistoille. Muutostöissä tavallisimpana rajana on ylivirtasuojaltaan yli 35A työalue. Tarkemmat yksityiskohdat on esitetty sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) sekä valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista (1434/2016). Varmennustarkastuksia suorittavat valtuutetut tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat.

 

Tukesilta toimintaoikeuden saaneet valtuutetut tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat tekevät käyttöönottovaiheen varmennustarkastuksia ja määräaikaistarkastuksia. Luettelo tarkastajista löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Muualla verkossa

Päivitetty 18.5.2017