EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Kun sähkölaitteen valmistaja on laatinut direktiivien edellyttämät tekniset asiakirjat ja osoittanut, että laite täyttää kaikki sitä koskevien direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden mukaisesti, valmistajan on huolehdittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnasta ja allekirjoittamisesta. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava EU:n markkinoille saatettaville laitteille ja tämän jälkeen valmistaja voi kiinnittää laitteeseen CE-merkinnän.

 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai kielille, jonka markkinoille sähkölaite saatetaan tai jonka markkinoilla se asetetaan saataville. Suomessa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava suomeksi, ruotsiksi tai muulla markkinavalvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä.

 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  • tuotemalli
  • valmistajan nimi ja osoite
  • tarvittaessa EU:n alueelle sijoittautuneen valtuutetun edustajan nimi ja osoite
  • lause, jossa kerrotaan, että EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla
  • sähkölaitteen kuvaus ja tunnistetiedot (voidaan liittää valokuva)
  • viittaus kaikkiin sovellettuihin direktiiveihin
  • viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus eritelmiin, joiden perusteella EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu
  • tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi ja numero sekä sertifikaatin numero
  • vakuutuksen antamispäivämäärä
  • sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jolla on valtuudet edustaa valmistajaa tai tämän valtuutettua edustajaa.

 

 

Esimerkki EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

 

Kaikki esimerkin nimet ovat keksittyjä, pyykinpesukonetta koskevat standardit sen sijaan ovat oikeat.

 

Päivitetty 18.8.2016