Valtuutettu edustaja


Valmistaja voi kirjallisesti nimittää itselleen valtuutetun edustajan. Edustajan toimipaikan tulee olla EU:n alueella. Edustaja voi huolehtia tietyistä hallinnollisista tehtävistä, esimerkiksi CE-merkinnän kiinnittämisestä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadinnasta. Edustajalla täytyy olla valtuudet hoitaa ainakin seuraavat tehtävät

 

  • pitää EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat markkinavalvontaviranomaisen saatavilla 10 vuoden ajan viimeisen sähkölaitteen markkinoille saattamisesta
  • antaa pyynnöstä valvontaviranomaiselle kaikki tarpeelliset tiedot ja asiakirjat laitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi
  • tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa laitteen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

 

Valmistaja ei voi siirtää valtuutetulle edustajalle velvollisuuttaan varmistua siitä, että laite on suunniteltu ja valmistettu laitetta koskevien vaatimusten mukaisesti eikä velvollisuuttaan laatia tekniset asiakirjat.

 

Valtuutetun edustajan tulee säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen sähkölaitteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot talouden toimijoista, joille se on toimittanut laitteita.

 

Päivitetty 26.5.2016