WEEE - Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Sähkö- ja elektroniikkalaite-romudirektiivin 2012/19/EU (WEEE-direktiivi) tarkoituksena on ennaltaehkäistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä sekä edistää romun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja loppukäsittelyyn tulevan jätteen määrän vähentämiseksi.

 

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat kodinkoneet, tieto- ja teletekniset laitteet, kuluttajaelektroniikka, valaistuslaitteet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, terveydenhuollon laitteet, tarkkailu- ja valvontalaitteet sekä automaatit. Soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty hehkulankalamput ja sellaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka ovat osana muuntyyppistä laitetta. Vuonna 2018 soveltamisala laajenee koskemaan kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, lukuun ottamatta niitä, jotka on erikseen jätetty soveltamisalan ulkopuolelle.

 

Markkinoille saatetut laitteet on merkittävä erilliskeräysmerkinnällä. Erilliskeräys-merkintä on jäteastia, jonka yli on vedetty rasti. Laitteen merkinnästä on myös käytävä ilmi, että laite on saatettu markkinoille 13.8.2005 jälkeen. Standardissa EN 50419 tämä ilmaistaan merkinnän alla olevalla mustalla palkilla. Erityisissä tapauksissa tuotteen koon tai toiminnan takia erilliskeräysmerkintä voi olla laitteen pakkauksessa, käyttöohjeissa ja takuutodistuksessa.

 

Kuva erilliskeräysmerkinnöistä:

                                                             
 
     

                                    

 

Suomessa direktiivi on saatettu kansalliseen lainsäädäntöön jätelailla (646/2011) sekä valtioneuvoston asetuksella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014). Tukes valvoo sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkintöjä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajien ja maahantuojien jätehuollon järjestämiseen liittyvistä velvoitteista eli tuottajavastuuasioista vastaa Suomessa Pirkanmaan ELY-keskus. Lisätietoja tuottajavastuusta saa täältä.

 

Päivitetty 28.8.2014