Energiamerkintä

Energiamerkinnällä on tarkoitus antaa vertailukelpoista tietoa tuotteen energiankulutuksesta ja siten vaikuttaa loppukäyttäjän valintoihin.

 

Energiamerkintädirektiivi 2010/30/EU on 1.8.2017 lähtien korvattu energiamerkintä-asetuksella (EU) 2017/1369. Kansallisella tasolla energiamerkistä säädetään ekosuunnittelulaissa (1005/2008), jota tullaan päivittämään asetuksen edellyttämällä tavalla. Energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus.

 

Tuoteryhmäkohtaiset asetukset ja lisätietoa energiamerkintäasetuksesta löytyy nettisivustolta www.ekosuunnittelu.info. Sivusto on säädösten virallinen tiedotuskanava.

 

 

Tuote täyttää energiamerkintäasetuksen vaatimukset, kun se on varustettu asetuksen mukaisella energiamerkillä, energiamerkinnässä ilmoitettu energiatehokkuusluokka vastaa todellisuutta ja merkintä on kiinnitetty oikein. Jos tuotteen mainonnassa mainitaan hinta tai energiaan liittyviä tietoja, tulee niissä mainita myös energiatehokkuusluokka. Asetuksessa on myös vaatimuksia etämyynnissä annettaville tiedoille. 

 

Päivitetty 14.11.2017