Akut ja paristot

Paristoissa ja akuissa rajoitetaan EU:ssa kadmiumin ja elohopean käyttöä, edellytetään tiettyjä merkintöjä ja määritellään kierrättämiseen ja keräämiseen liittyviä vaatimuksia. Vaatimukset on kerrottu direktiivissä paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista (2006/66/EY). Direktiivin tavoitteena on vähentää paristoista ja akuista aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä parantaa niiden kierrätystä.

 

Direktiiviä sovelletaan kaikentyyppisiin paristoihin ja akkuihin, riippumatta niiden muodosta, tilavuudesta, painosta, koostumuksesta tai käyttötarkoituksesta. Ainoastaan paristot ja akut, joita käytetään EU:n jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen turvaamiseen liittyvissä laitteissa, aseissa, ammuksissa ja sotatarvikkeissa sekä avaruuteen lähetettävissä laitteissa, on rajattu soveltamisalan ulkopuolelle.

 

Direktiivi edellyttää erilliskeräysmerkinnän sekä tarvittaessa raskasmetallipitoisuuksia (lyijy, elohopea, kadmium) osoittavien merkintöjen käyttöä paristoissa ja akuissa. Kannettavat akut sekä ajoneuvoparistot ja -akut on merkittävä myös kapasiteettimerkinnöin. Paristojen ja akkujen valmistajien ja maahantuojien jätehuollon järjestämiseen liittyvistä velvoitteista eli tuottajavastuuasioista vastaa Suomessa Pirkanmaan ELY-keskus. Lisätietoja tuottajavastuusta saa täältä.

 

Direktiivi on Suomessa pantu täytäntöön valtioneuvoston asetuksella (520/2014) paristoista ja akuista. Komission asetus (1103/2010) kannettavien sekundaaristen (ladattavien) akkujen sekä ajoneuvoparistojen ja -akkujen tehomerkinnöistä tuli voimaan 30.11.2010. Asetusta sovelletaan jäsenmaissa sellaisenaan, ja sen vaatimukset koskevat ladattavia akkuja sekä ajoneuvoparistoja ja -akkuja, jotka on saatettu markkinoille ensimmäisen kerran 31.5.2012.

 

Lisätietoa akuista ja paristoista voit lukea täältä.

 

Päivitetty 24.2.2015