ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet

ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU(ATEX, atmosphères explosibles) koskee räjähdysvaarallisissa normaali-ilmanpaineisissa ilmaseoksissa - ilman ja kaasun tai ilman ja pölyn seokset - käytettäväksi tarkoitettuja tuotteita. Direktiivi koskee sekä sähkö- että mekaanisia laitteita, laitekokoonpanoja, itsenäisiä suojausjärjestelmiä, turva-, säätö- ja ohjauslaitteita sekä komponentteja, jotka on tarkoitettu laitteiden ja suojajärjestelmien osiksi.

 

Direktiivi ryhmittelee laitteet kahteen ryhmään sen perusteella, missä laitteita käytetään. Ryhmän I laitteet on tarkoitettu sellaisiin kaivoksiin ja niiden maanpäällisiin osiin, joissa räjähdysvaara perustuu kaivoskaasuun ja/tai pölyyn. Ryhmään II kuuluvat muissa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet. Ryhmät on jaoteltu laiteluokkiin. Ryhmän I laitteet on jaettu kahteen laiteluokkaan (M1 ja M2) ja ryhmän II laitteet kolmeen eri laiteluokkaan (1, 2 ja 3).

 

Laiteluokka määrittää laitteelta vaadittavan turvallisuustason lisäksi myös sen, minkälaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä on sovellettava, ennen kuin tuote voidaan CE-merkitä ja saattaa markkinoille EU-alueella. CE-merkintään liitetään ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos laitos osallistuu tuotannon tarkastusvaiheeseen. CE-merkinnän lisäksi laitteisiin on kiinnitettävä erityinen räjähdyssuojaustunnus sekä laitteen ryhmän, laiteluokan ja tarkoitetun käyttöympäristön osoittavat merkinnät.

 

Lisätietoa ATEX-direktiivistä voit lukea täältä.

Muualla verkossa

Päivitetty 17.11.2017