Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen -tietoisku

Helsingissä 3.5.2017 ja Tampereella 4.5.2017 järjestettyjen tietoiskuiltapäivien esitykset:

 

Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Uusi markkinavalvontalaki - markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Radiolaitedirektiivi vs. EMC-direktiivi - soveltamisalan muutokset

Kemikaalit sähkölaitteissa

Verkkokaupassa annettavat tuotetiedot

Hallinnolliset vaatimukset - Paperit ja merkinnät kuntoon

Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita

Lisätietoa