Maahantuojan velvollisuudet

Maahantuojan on varmistettava ennen sähkölaitteen saattamista markkinoille, että valmistaja on toteuttanut sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä laatinut vaadittavat tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Lisäksi maahantuojan on tarkistettava, että laitteet on varustettu asianmukaisilla merkinnöillä, kuten CE-merkinnällä. Maahantuojan on myös huomioitava mahdollisten kansallisten erityisvaatimusten täyttyminen. Jos maahantuoja epäilee, että laite ei ole sovellettavien direktiivien vaatimusten mukainen, maahantuoja ei voi saattaa laitetta markkinoille ennen kuin se on saatettu vaatimustenmukaiseksi.

 

Maahantuojan on ilmoitettava nimensä, rekisteröidyn tuotenimensä tai rekisteröidyn tavaramerkkinsä sekä osoitteensa sähkölaitteessa tai, jos se ei ole mahdollista, laitteen pakkauksessa tai laitteen mukana olevassa asiakirjassa. Suomessa maahantuojan on lisäksi varmistettava, että laitteen mukana on toimitettu vaaditut asiakirjat, kuten käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet sekä muut tarvittavat turvallisuustiedot, suomeksi ja ruotsiksi.

 

Kun laite on maahantuojan vastuulla, hänen on varmistettava, ettei varastointi- tai kuljetusolosuhteet vaaranna laitteen vaatimustenmukaisuutta.

 

Silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi, maahantuojan on suoritettava näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille sähkölaitteille ja tutkittava valitukset ja vaatimustenvastaiset laitteet ja laitteiden palautukset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille tällaisesta valvonnasta.

 

Jos maahantuoja epäilee, että sen markkinoille saattama sähkölaite ei täytä vaatimuksia, on maahantuojan ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin laitteen saattamiseksi vaatimustenmukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai tarvittaessa sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi. Jos laitteen ominaisuudet aiheuttavat riskin turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle, maahantuojan on välittömästi ilmoitettava laitteen vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteuttamistaan toimenpiteistä markkinavalvontaviranomaiselle.

 

Maahantuojan on pidettävä 10 vuoden ajan viimeisen sähkölaitteen markkinoille saattamisen jälkeen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla. Maahantuojan on myös varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä toimittaa markkinavalvontaviranomaisten saataville ja tehtävä yhteistyötä viranomaisen kanssa. Lisäksi maahantuojan tulee säilyttää 10 vuoden ajan viimeisen sähkölaitteen markkinoille saattamisesta tunnistetiedot talouden toimijoista, jotka ovat toimittaneet sille laitteita ja niistä talouden toimijoista, joille se on toimittanut laitteita.

 

 

Päivitetty 26.5.2016