Maahantuonti ja myynti

Maahantuojan, jakelijan ja myyjän vastuulla on varmistaa, että maahantuotavat ja myytävät sähkölaitteet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset. Maahantuonnin yhteydessä on huomattava mahdollisten kansallisten kieli- ja teknisten erityisvaatimusten täyttyminen. Laitteita koskevien vaatimusten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia seurauksia ja merkittäviä kustannuksia.

 

Maahantuojalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan sähkölaitteen EU:n markkinoille. Maahantuoja vastaa siitä, että kolmansista maista tuodut EU:n markkinoille saatettavat laitteet täyttävät eurooppalaiset vaatimukset. Lue maahantuojan velvollisuuksista tästä.

 

Jakelijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asettaa sähkölaitteen saataville markkinoilla eli tuo kansallisille markkinoille EU:n alueella valmistetun tai EU:n markkinoille jo aikaisemmin saatetun laitteen. Jakelijoita ovat myös sähkölaitteiden vähittäis- ja tukkumyyjät sekä liiketoimintaa harjoittavat käytetyn tavaran kauppiaat, kuten kierrätyskeskukset ja kirpputorit. Lue jakelijan velvollisuuksista tästä.

 

Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään valmistajana, kun se saattaa sähkölaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään. Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään myös valmistajana, kun se muuttaa jo markkinoille saatettua laitetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen. Lue valmistajan velvollisuuksista  tästä.

 

Päivitetty 28.6.2017