Käytöstä poisto

Käytöstä poistettavat sähkölaitteet voi toimittaa maksutta asianmukaisiin erilliskeräyspisteisiin. Lisäksi pienet sähkölaitteet (kaikki ulkomitat alle 25 cm) voi palauttaa maksutta ja ilman uuden laitteen ostovelvoitetta myyntipinta-alaltaan yli 1000 m2:n päivittäistavarakauppoihin ja yli 200 m2:n erikoiskauppoihin. Suuren sähkölaitteen (jokin ulkomitoista yli 25 cm) voi palauttaa mihin tahansa kauppaan uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä. Kierrättämällä sähkölaitteita vähennetään sähkölaitejätteen määrää ja haitallisuutta, edistetään laitteiden ja osien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä parannetaan sähkölaiteromun esikäsittelyä ja käsittelyä.

 

Käytetyt paristot ja akut voi palauttaa niitä myyvien liikkeiden keräysastioihin tai erilliskeräyspisteisiin. Kierrättämällä paristoja ja akkuja edesautetaan materiaalien uudelleenkäyttöä ja vähennetään sekä jätteiden määrää että ympäristöön kohdistuvaa haittaa. Paristoissa tai akuissa voi olla kierrätykseen vietäessä latausta jäljellä. Napojen mennessä oikosulkuun paristo tai akku saattaa kehittää niin korkean lämpötilan, että pahvinen keräysastia tai siellä olevat roskat syttyvät tuleen. Siksi käytöstä poistettujen paristojen tai akkujen navat tulee teipata heti käytöstä poiston jälkeen, jotta tuotteet eivät kotonakaan aiheuta vaaraa. Navat tulee teipata riittävän kestävällä teipillä. Edellä mainitun lisäksi käytöstä poistetut paristot ja akut tulee tarvittaessa pakata muovipussiin, siten ehkäistään paristojen ja akkujen vuotamisesta aiheutuvia ongelmia.

 

Sähkölaitteiden valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus järjestää markkinoille saattamiensa laitteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun laitteet poistetaan käytöstä. Tätä kutsutaan tuottajavastuuksi. Sähkölaitteiden sekä paristojen ja akkujen tuottajavastuuta valvova viranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus. Lisätietoja tuottajavastuusta: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu.

 

Päivitetty 27.10.2015