Asennus, käyttö ja huolto

Sähkölaitteet, joiden käyttöönotto ei vaadi asennusta, tehdään jo
valmistusvaiheessa niin käyttövalmiiksi, että pistotulpan kytkeminen
pistorasiaan riittää. Tällaisia ovat esimerkiksi useat kodinkoneet ja valaisimet.
Jos laitteen käyttöönotto kuitenkin vaatii asennuksen, sen saa tehdä vain
sähköalan ammattihenkilö. Ammattilaisen asennettavia sähkölaitteita ovat
esimerkiksi kiinteät valaisimet ja valokatkaisijan tilalle tarkoitetut valonsäätimet sekä liedet ja kiukaat.


Sähkölaitteen mukana on toimitettava selkeä ja laitteen turvallisen käytön kannalta oleelliset tiedot antava käyttöohje sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi laitteessa tulee olla vaaditut tunniste- ja turvallisuusmerkinnät. Laitteen merkintävaatimukset löytyvät tuotetta koskevista direktiiveistä ja standardeista.
 

Käyttöohjeissa tulee mainita mahdollisista käyttöpaikkaa koskevista rajoituksista, kuten onko laitetta turvallista käyttää esimerkiksi ulkona tai kosteissa tiloissa.


Suomessa kylmä talvi asettaa haasteita ja rajoituksia laitteiden turvalliselle käytölle, mutta saattaa myös vaikuttaa heikentävästi laitteiden käyttöikään. Käyttöohjeiden mukainen käyttö varmistaa turvallisuuden ja myös mahdollistaa valmistajan lupaaman energiatehokkuuden saavuttamisen.


Tavallisesti kuluttajille tarkoitetut sähkölaitteet vaativat varsin vähän huoltoa. Usein laitteet onkin suunniteltu niin, että puhdistus on riittävä huoltotoimi. Jos laitteen takuun säilymisen edellytys on huolto-ohjelman noudattaminen, se tulee käydä selkeästi ilmi käyttöohjeessa.


Vastuu sähkölaitteen käytöstä on kuluttajalla tai loppukäyttäjällä, mutta valmistajan, maahantuojan tai jakelijan velvollisuutena on toimittaa sähkölaitteen mukana riittävät ohjeet laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

 

Päivitetty 14.10.2014