Sähköalan vastuuhenkilöt ja pätevyystodistukset

Sähköalan vastuuhenkilöllä tarkoitetaan sähköturvallisuuslain mukaista töiden johtajaa, joka voi olla sähköurakoitsijan sähkötöiden johtaja tai sähkölaitteiston käytön johtaja. Töiden johtajalla on oltava pätevyystodistus.

 

Pätevyystodistus antaa oikeuden toimia sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajana sekä sähkölaitteiston käytön johtajana pätevyystodistuksessa mainituin rajoituksin. Sähköurakoitsija nimeää ennen toiminnan aloittamista sähkötöiden johtajan, jolla on toiminta-alueensa sähkötöiden johtamiseen oikeuttava pätevyystodistus. Toiminnan harjoittaja tekee nimeämisestä ilmoituksen Tukesille.

 

Sähkölaitteiston haltija nimeää käytön johtajaksi henkilön, jolla on käytönjohtajuuteen oikeuttava pätevyystodistus. Sähkölaitteiston haltija tekee nimeämisestä ilmoituksen Tukesille. 

 

Pätevyystodistukset

Sähköturvallisuuslaissa on määritelty seuraavat sähköpätevyydet:

  • Sähköpätevyys 1 (S1)  kaikki sähkötyöt
  • Sähköpätevyys 2 (S2)  enintään 1000 V sähkötyöt
  • Sähköpätevyys 3 (S3)  sähkölaitekorjaus.

 

Lisäksi v. 1996 voimassa olleet edellisen lain aikana myönnetyt pätevyystodistukset (A, B, C, D) ovat voimassa annetussa laajuudessaan.

 

Pätevyystodistuksen saamisen edellytyksenä on:

 

Pätevyystodistukset myöntää sähköturvallisuuslain vaatimukset täyttävä pätevyydenarviointilaitos. Tällaisena toimii Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

 

Sähköpätevyyksiin tarvittavan koulutuksen ja työkokemuksen erilaiset yhdistelmät ja muut tarkemmat vaatimukset on annettu sähköturvallisuuslain (1135/2016) 66 - 72 §:ssä ja valtioneuvoston asetuksen sähkötyöstä ja käyttötyöstä (VNa 1435/2016) 3 - 6 §:ssä. Lisätietoa pätevyystodistuksiin littyen on saatavissa myös  pätevyystodistukset myöntävän pätevyydenarviointilaitoksen SETI Oy:n www-sivuilta.

 

Tavallisimmat ’nyrkkisäännöt’ pätevyystodistusten saamisen minimirajoiksi ovat seuraavat:

  • Sähköpätevyyteen 2 tarvitaan kolmivuotinen soveltuva koulutus, esim. sähköasentajan perustutkinto, sen jälkeen hankittu kolmevuotinen työkokemus sähkölaitteistojen rakentamiseen ja töiden johtamiseen perehdyttävistä töistä, sekä suoritettu turvallisuustutkinto.
  • Sähköpätevyys 3:ssa koulutus voidaan korvata soveltuvalla työkokemuksella.
  • Sähköpätevyyteen 1 tarvitaan vähintään teknikon tai insinöörin koulutus, rajoitettuun S1:een yliasentajan erikoisammattitutkinto. 

     

Muualla verkossa

Päivitetty 27.1.2017