Sähkötyöt ja -urakointi

Kuva

Sähkötöiden tekijöille on säädetty laissa ammattitaitovaatimukset. Kaikkien kiinteiden sähköasennusten (sähkölaitteistojen) rakentaminen ja korjaaminen edellyttävät ns. sähköurakointioikeuksia (oikeus tehdä sähkötöitä). Vaatimukset koskevat myös sähkölaitteiden korjaustoimintaa. Sähköalalla ammattitaidoton saa tehdä vain eräitä yksinkertaisia töitä, kuten sulakkeen vaihdon ja yksivaiheisen jatkojohdon rakentamisen ja korjaamisen (ns. maallikkotyöt).

 

Sähköurakointioikeuksien keskeisin vaatimus on, että sähkötöitä tekevällä toiminnanharjoittajalla on palveluksessaan vastuuhenkilönä sähkötöiden johtaja, jolla on riittävä pätevyystodistus. Sähköurakoitsijan alla itsenäistä työtä tekeville asentajille on myös säädöksissä asetettu kelpoisuusvaatimukset (KTMp 516/1996 11§)

 

Lisätietoa pätevyyksistä SETI Oy:n sivuilta.

 

Toiminnanharjoittamisesta on tehtävä ilmoitus (lomake SL 1) sähköturvallisuusviranomaiselle Tukesille, ennen kuin sähkötyöt aloitetaan ensimmäisen kerran. Toiminnanharjoittaja voi olla yritys tai luonnollinen henkilö.

 

Säädöksissä on vain kolme vähäistä poikkeusta sähköurakointioikeuksille:

  • em. maallikkotyöt
  • kun tietyt vaatimukset täyttävä sähköalan ammattihenkilö tekee oman tai lähisukulaisensa asunnon sähkötyöt (KTMp 516/1996 29§)
  • kun pätevyystodistuksen omaava henkilö tekee vähäisiä kertaluonteisia sähkötöitä (esim. pistorasian lisäys)

 

 

Muualla verkossa