Pienten jätevedenpuhdistamoiden CE-merkintä

15.11.2009

 

Pienet jätevedenpuhdistamot voidaan CE-merkitä rakennustuotedirektiivin perusteella, jos ne kuuluvat tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan. Standardin soveltamisala on rajallinen, joten markkinoilla on myös puhdistamoita, jotka eivät voi olla CE-merkittyjä.

Tuotteen CE-merkintä ei ole osoitus määräystenmukaisuudesta. Tuote voi olla asiallisesti CE-merkitty, vaikkei se täytäkään hajajätevesiasetuksen vaatimuksia. CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet. Näiden tietojen perusteella pätevä suunnittelija arvioi tuotteen sopivuuden käyttökohteeseen. 

 

Pienen jätevedenpuhdistamon ei tarvitse Suomessa olla CE-merkitty. CE-merkintä saattaa tulevaisuudessa tulla pakolliseksi, jos EU:n rakennustuotedirektiivi, johon CE-merkintä perustuu, muuttuu rakennustuoteasetukseksi. Hajajätevesiasetuksella ja sen määräpäivällä ei ole mitään tekemistä CE-merkinnän pakollisuuden kanssa. Vaikka CE-merkinnästä myöhemmin tulisi pakollinen myös Suomessa, eivät ennen pakollisuutta asennetut CE-merkitsemättömät puhdistamot muutu kohteessa sopimattomiksi, ellei puhdistustehokkuusvaatimuksia koskevaa lainsäädäntöä kiristetä. Rakennustuoteasetuksen mahdollisesti mukanaan tuoman CE-merkinnän pakollisuuden jälkeenkin vain standardien tai teknisten hyväksyntien soveltamisalaan kuuluvia tuotteita voidaan CE-merkitä. Markkinoilla voi siis olla tuolloinkin CE-merkitsemättömiä puhdistamoja. 

 

On hyvä huomata, että puhdistamon sähkölaitteissa saattaa olla CE-merkintöjä esim. pienjännitedirektiivin perusteella. Nämä CE-merkinnät eivät ole sama asia kuin standardiin EN 12566-3 perustuva CE-merkintä. Sähkölaitteiden CE-merkinnät eivät millään tavoin osoita, että tuotteesta olisi testattu puhdistustehokkuuksia. CE-merkinnöistä pystyy näkemään perustuvatko ne rakennustuotedirektiiviin (eli standardiin EN 12566-3) vai muihin direktiiveihin esim. pienjännitedirektiivi. Pienten jätevedenpuhdistamojen rakennustuotedirektiiviin perustuvassa CE-merkinnässä on aina kirjainten CE lisäksi standardin numero eli kirjainten CE alla tai vieressä lukee EN 12566-3. Puhdistamossa saattaa olla myös kirjaimet CE ja viite standardiin EN 12566-1. Standardi EN 12566-1 koskee tehdasvalmisteisia saostussäiliöitä eikä millään tavoin osoita, että tuotteesta olisi testattu puhdistustehokkuuksia.  Muita kuin standardiin EN 12566-3 perustuvia CE-merkintöjä saatetaan käyttää markkinoinnissa harhaanjohtavasti.Kun ostat CE-merkittynä markkinoitua puhdistamoa,

1) tarkista perustuuko merkintä rakennustuotedirektiiviin ja mihin standardiin (standardin kaikilla numeroilla on merkitystä) eli näetkö tuotteessa standardin numeron EN 12566-3

2) pyydä nähdäksesi sekä tuotteen CE-merkintä että ns. kaupallisten asiakirjojen CE-merkintä; kaupallisten asiakirjojen CE-merkintä on usein käyttöohjeiden mukana

3) pyydä suomen- tai ruotsinkieliset käyttöohjeet nähtäväksesi

4) kysy, mitkä tuotestandardin EN 12566-3 esittämät ominaisuudet (puhdistustehokkuudet, vesitiiveys ja murtolujuus) on testattu ja missä;
testatut ominaisuudet ja testien suorittajat selviävät valmistajan laatimasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.  Se on pyydettäessä esitettävä viranomaiselle suomen- tai ruotsinkielellä. Vastuullinen toimija näyttää varmasti asiakirjaa mielellään myös asiakkaille.   

5) kysy, miten puhdistamon sähköturvallisuudesta on varmistuttu