Valtuutetun edustajan velvollisuudet

 

  • valtuutetun edustajan tulee olla nimitetty valmistajan kirjallisella toimeksiannolla
  • valtuutetun edustajan toimeksianto ei saa sisältää rakennustuotetta koskevien teknisten asiakirjojen laatimista
  • valtuutetun edustajan on toimeksiantonsa perusteella voitava suorittaa ainakin seuraavat tehtävät:

-  pitää rakennustuotetta koskevan suoritustasoilmoituksen ja tekniset asiakirjat kansallisen valvontaviranomaisen saatavilla kymmenen vuoden ajan rakennustuotteen markkinoille saattamisesta

-  antaa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle tämän perustellusta pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen rakennustuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi   

-  tekee toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä yhteistyötä, jonka avulla pyritään poistamaan valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien tuotteiden aiheuttamat riskit 

 

Päivitetty 21.12.2012