Talouden toimijoiden velvollisuudet

 

Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa tai jakelijaa.

 

Rakennustuoteasetus (2011/305/EU) määrittelee eri talouden toimijat seuraavasti:.

 

Valmistaja = luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka valmistaa tai antaa suunnitella tai valmistuttaa rakennustuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään

 

Valtuutettu edustaja = unioniin sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät

 

Maahantuoja = unioniin sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun rakennustuotteen unionin markkinoille

 

Rakennustuotedirektiivin mukaisessa tulkinnassa maahantuojana pidettiin luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattoi rakennustuotteen Suomen markkinoille.

 

Jakelija = toimitusketjuun kuuluva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, ei kuitenkaan valmistaja tai maahantuoja, joka asettaa rakennustuotteen saataville markkinoilla

 

  • ’asettamisella saataville markkinoilla’ tarkoitetaan rakennustuotteen toimittamista EU:n markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;
  • ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan rakennustuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville EU:n markkinoilla