Ilmoitus puutteellisesti CE-merkitystä rakennustuotteesta

 

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Tukesille rakennustuotteesta, joka ei ole asiamukaisesti CE-merkitty.

 

Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot rakennustuotteesta ja sen valmistajasta tai maahantuojasta. Tiedot löytyvät yleensä rakennustuotteeseen kiinnitetystä merkinnästä, sen pakkauksesta tai sen mukana toimitetuista asiakirjoista.

 

Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, jota käytetään pysyvänä osana rakennuskohteessa ja jonka ominaisuudet vaikuttavat rakennuskohteen ominaisuuksiin. Rakennustuotteita ovat esim. ontelolaatta, lämmöneriste tai asfaltin kiviaines. Rakennustuotteita eivät ole esim. kaapistot ja sisustustuotteet.

 

Tällä lomakkeella tehdään myös Maankäyttö- ja rakennuslain 181 §:n ja NLF-asetuksen (EY) N:o 768/2008  27 artiklan mukaiset ilmoitukset.

 
(Tiedostojen yhteiskoko saa olla maksimissaan 10,74MB)
Liitä yläpuolella näkyviin laatikoihin mahdolliset valokuvat tai kopiot rakennustuotteen CE-merkinnästä sekä mahdolliset muut asiakirjat, esim. testausraportit
 
*Mikä on rakennustuotteen kaupallinen nimi? Anna myös rakennustuotteen yksilöintitiedot, esim. mitat?
 
*Onko tuotteessa tai siihen kiinnitetyssä etiketissä, tuotepakkauksessa tai kaupallisissa asiakirjoissa CE-merkintä?


 
Mitä puutteita rakennustuotteessa on?
 
Rakennustuotteen valmistajan, maahantuojan tai vähittäiskauppiaan tiedot:
*Nimi:
*Osoite, postinumero ja postitoimipaikka:
 
Rakennustuotteen osto- tai käyttöpaikan tiedot:
*Nimi:
*Osoite, postinumero ja postitoimipaikka:
 
Ilmoittajan yhteystiedot: Tarvitsemme yhteystietojasi, jotta voimme pyytää lisätietoja. Yhteystietoja ei ole pakko jättää, mutta tarkastathan siinä tapauksessa, että antamasi tiedot tuotteesta ja sen osto- tai käyttöpaikasta ovat tarpeeksi kattavat.
Nimi:
 
Valitse rooli:Puhelinnumero (merkitse puhnro muodossa xxx-xxxxxxx):
Sähköpostiosoite:
Viranomaiselle lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, jos ne eivät sisällä liikesalaisuuksia tai yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja. Liitä mukaan yhteystietosi mahdollisten lisätietojen saamiseksi.