CE-merkinnän pakollisuus

Rakennustuotteiden CE-merkintä tuli Suomessa pakolliseksi Euroopan komission rakennustuoteasetuksen (305/2011) CE-merkintää koskevan asetuksen osan voimaantulon myötä 1.7.2013 niille rakennustuotteille, joille on olemassa CE-merkinnän mahdollistava yhdenmukaistettu standardi. 

 

Rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos siellä, missä tuotetta on tarkoitus käyttää ei unionin säännöksillä tai kansallisilla säännöksillä edellytetä tuotteen perusominaisuuksien ilmoittamista ja:

  • rakennustuote on muu kuin sarjavalmisteinen tuote ja valmistaja itse vastaa tuotteen liittämisestä rakennuskohteeseen (komissio laatii ”muun kuin sarjavalmisteisen tuotteen” tulkintapuitteet) tai
  • rakennustuote valmistetaan rakennuspaikalla kyseistä kohdetta varten tai
  • rakennustuote valmistetaan suojeltuun kohteeseen muuten kuin tehdasvalmisteisesti.

 

Edellä mainittuja poikkeuksia voidaan supistaa Euroopan tai kansallisen tason säädöksillä.

 

Päivitetty 23.5.2014