CE-merkintä

Valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän joko yhdenmukaistetun standardin tai rakennustuotteelle myönnetyn eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) perusteella.

 

Kiinnittämällä CE-merkinnän rakennustuotteeseen valmistaja vakuuttaa, että tuote on sitä koskevan yhdenmukaistetun standardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen. Valmistajan velvollisuudet koskevat tietyissä tapauksissa myös jakelijoita ja maahantuojia, ks. Talouden toimijan velvollisuudet

 

Rakennustuotteiden CE-merkintä ei ole laatumerkki eikä merkki viranomaishyväksynnästä. CE-merkityn tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on arvioitava tapauskohtaisesti.

 

Päivitetty 22.5.2014