Asennusliikkeet, vastuuhenkilöt ja tutkinnot

Asennusliikkeet

Sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotyö on säädöksillä säädeltyä toimintaa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007).  Asennus- ja huoltotöitä voivat tehdä vain päteviksi todetut, vaatimukset täyttävät asennusliikkeet. Luettelo vaatimukset täyttävistä ja tarvittavan ilmoituksen tehneistä liikkeistä vastuuhenkilöineen löytyy täältä, ohjeet ja lomakkeet liikeilmoituksen laatimiseksi löytyy täältä.

 

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöille on säädöksissä asetettu koulutusta, tutkintoa ja työkokemusta koskevia pätevyysvaatimuksia. Tarkemmat ohjeet pätevyysvaatimuksista ja pätevyystodistuksen hakemiseksi on löydettävissä täältä.


Tutkinnot

Sammutuslaitteistoihin liittyviä tutkintoja järjestää Inspecta Oy. Tutkinnot on jaettu toimialueittain: sprinklerilaitteistot, kaasusammutuslaitteistot ja muu laitteistokohtainen tutkinto, esim. vesisumulaitteistot. Tutkintoon osallistuville ei ole pätevyysvaatimuksia. Tutkinnon läpäisseille ja muut pätevyysvaatimukset täyttäville Tukes voi eri hakemuksesta myöntää alaan liittyvän pätevyystodistuksen.