Käyttö ja kunnossapito

Kiinteistön haltijan tai omistajan on pidettävä sammutuslaitteistot käyttökunnossa, huollettava ja tarkastutettava niiden toimintakunto asianmukaisesti (pelastuslaki 379/2011 12 §). Asianmukaisella huollolla tarkoitetaan laitevalmistajan toimittamien huolto-ohjeiden noudattamista. Määräajoin tehtävien määräaikaistarkastusten tarkastusvälit ovat 2 ja 4 vuotta laitteistoista riippuen. Tarkastusväleistä on säädetty asetuksessa (SM A65). 

 

Päivitetty 8.11.2016